QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 144 [QS. 2:144]

قَدۡ نَرٰی تَقَلُّبَ وَجۡہِکَ فِی السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبۡلَۃً تَرۡضٰہَا ۪ فَوَلِّ وَجۡہَکَ شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَ حَیۡثُ مَا کُنۡتُمۡ فَوَلُّوۡا وُجُوۡہَکُمۡ شَطۡرَہٗ ؕ وَ اِنَّ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ لَیَعۡلَمُوۡنَ اَنَّہُ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّہِمۡ ؕ وَ مَا اللّٰہُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعۡمَلُوۡنَ
Qad nara taqalluba wajhika fiissamaa-i falanuwalliyannaka qiblatan tardhaahaa fawalli wajhaka syathral masjidil haraami wahaitsumaa kuntum fawalluu wujuuhakum syathrahu wa-innal-ladziina uutuul kitaaba laya’lamuuna annahul haqqu min rabbihim wamaallahu bighaafilin ‘ammaa ya’maluun(a);

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.
Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.
Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
―QS. 2:144
Topik ▪ Maksiat dan dosa ▪ Ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat ▪ Takut kepada Allah
2:144, 2 144, 2-144, Al Baqarah 144, AlBaqarah 144, Al-Baqarah 144

Tafsir surah Al Baqarah (2) ayat 144

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 144. Oleh Kementrian Agama RI

Sebagaimana telah diterangkan dalam riwayat tentang sebab turunnya ayat tersebut di atas, Nabi Muhammad ﷺ.
ingin sekali supaya kiblat itu ditetapkan Allah ke arah Kakbah, oleh sebab itu beliau sering menengadahkan mukanya ke langit menantikan wahyu yang akan memerintahkan perpindahan kiblat itu.
Maka turunlah ayat ini menetapkan perpindahan kiblat tersebut dari Baitul Makdis ke Kakbah.
Di sini disebutkan arah Masjidil Haram, bukan Kakbah sebagai isyarat yang membolehkan kita menghadap “ke arah Kakbah” pada waktu salat apabila Kakbah itu jauh letaknya dari kita dan tidak dapat dilihat.

Jadi tidak diwajibkan menghadap kepada bangunan Kakbah itu sendiri, kecuali orang-orang yang dapat melihatnya.
Dengan demikian maka seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru bumi wajib menghadap “ke arah Kakbah” dalam salat dan untuk melaksanakan tugas itu mereka pun diwajibkan (wajib kifayah) mengetahui ilmu bumi sekedar untuk mengetahui arah kiblat dalam salat, dan sebagaimana mereka sebaiknya mengetahui ilmu falak untuk mengetahui jadwal waktu salat.

Pemindahan kiblat ke Kakbah itu adalah ketetapan yang benar dari Allah, tetapi mereka itu membantah kebenaran ini, bahkan mereka menimbulkan fitnah dan menyebarkan keragu-raguan di antara orang-orang Islam yang lemah imannya.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Sungguh Kami mengetahui bagaimana kamu, Muhammad, menengadahkan wajahmu ke langit mengharap turunnya wahyu berisi perintah pengalihan kiblat dari Bayt al-Maqdis ke arah Ka’bah yang kau cintai, kiblat Ibrahim, penghulu para nabi, bapak bangsa Yahudi dan Arab, kiblat tempat terletak maqam Ibrahim.
Sehingga, dengan demikian, Ka’bah merupakan kiblat yang menyatukan, meskipun menyalahi kiblat orang-orang Yahudi.
Kini Kami telah mengabulkan permohonanmu, maka palingkanlah wajahmu dan semua orang yang beriman dalam salat ke arah al-Masjid al-Haram di mana pun kalian berada.
Ahl al-Kitab yang mengingkari perpindahan kiblatmu dari Bayt al-Maqdis benar-benar mengetahui dari kitab suci mereka bahwa kalian adalah orang-orang yang semestinya berkiblat ke arah Ka’bah, sebagaimana mereka mengetahui pula bahwa syariat Allah telah menetapkan kiblat tertentu bagi suatu agama secara khusus.
Inilah kebenaran yang datang dari Tuhanmu.
Mereka itu tidak bermaksud selain meyebarkan fitnah dan membuat kalian ragu akan kebenaran Islam, akan tetapi Allah tidak lalai dan akan memberikan balasan bagi perbuatan mereka.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Sungguh) menyatakan kepastian (telah Kami lihat perpalingan) atau tengadah (wajahmu ke) arah (langit) menunggu-nunggu kedatangan wahyu dan rindu menerima perintah untuk menghadap Kakbah.

Sebabnya tidak lain karena ia merupakan kiblat Nabi Ibrahim dan lebih menggugah untuk masuk Islamnya orang-orang Arab (maka sungguh akan Kami palingkan kamu) pindahkan kiblatmu (ke kiblat yang kamu ridai) yang kamu sukai.

(Maka palingkanlah mukamu) artinya menghadaplah di waktu salat (ke arah Masjidilharam) yakni Kakbah (dan di mana saja kamu berada) ditujukan kepada seluruh umat (palingkanlah mukamu) dalam salat (ke arahnya! Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab sama mengetahui bahwa itu) maksudnya pemindahan kiblat ke arah Kakbah (benar) tidak disangsikan lagi (dari Tuhan mereka) karena di dalam kitab-kitab suci mereka dinyatakan bahwa di antara ciri-ciri Nabi ﷺ ialah terjadinya pemindahan kiblat di masanya.

(Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan) jika dengan ta, maka ditujukan kepada ‘kamu’ hai orang-orang yang beriman, yang mematuhi segala perintah-Nya, sebaliknya bila dengan ya, maka ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menyangkal soal kiblat ini.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Sesungguhnya kami melihat pandangan wajahmu –wahai Rasul- ke langit berkali-kali karena menunggu turunnya wahyu kepadamu terkait dengan perkara kiblat.
Sungguh kami benar-benar akan memalingkanmu dari Baitul Maqdis kepada kiblat yang kamu cintai dan kamu ridhai, yaitu arah masjidil haram di Makkah.
Maka hadapkanlah wajahmu kepadanya.
Dan dimanapun kalian wahai kaum muslimin berada dan kalian hendak mendirikan shalat, maka haadpkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram.
Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah Kami beri ilmutentang kitab benar-benar telah mengetahui bahwa perubahanmu ke kabah adalah kebenaran yang pasti dalam kitab-kitab mereka.
Allah tidak melalaikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang lagi menanamkan keragu-raguan tersebut, dan Dia akan membalas mereka atas itu.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mula-mula ayat Al-Qur’an yang di-mansukh adalah masalah kiblat.
Demikian itu terjadi ketika Rasulullah ﷺ hijrah ke Madinah, kebanyakan penduduk Madinah saat itu terdiri atas orang-orang Yahudi.
Maka Allah memerintahkannya agar menghadap ke arah Baitul Maqdis.
Melihat hal ini orang-orang Yahudi merasa gembira.
Rasulullah ﷺ menghadap ke Baitul Maqdis selama belasan bulan, padahal beliau sendiri menyukai kiblat Nabi Ibrahim ‘alaihis salam Beliau ﷺ selalu berdoa kepada Allah serta sering memandang ke langit (menunggu-nunggu wahyu).
Maka Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan firman-Nya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit. Sampai dengan firman-Nya: Palingkanlah muka kalian ke arahnya.

Melihat hal tersebut orang-orang Yahudi merasa curiga, lalu mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?”
Katakanlah, “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 142)

Maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 115)

Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblat kalian melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)

Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui hadis Al-Qasim Al-Umra dan pamannya Ubaidillah ibnu Amr, dari Daud ibnul Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ apabila telah salam dari salatnya yang menghadap ke arah Baitul Maqdis selalu menengadahkan kepalanya ke langit, maka Allah menurunkan firman-Nya:

Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.

Yakni ke arah Ka’bah, tepat ke arah mizab (talang)nya, sedangkan Malaikat Jibril ‘alaihis salam bermakmum kepadanya.

Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya meriwayatkan melalui hadis Syu’bah, dari Ya’la ibnu Ata, dari Yahya ibnu Quttah yang menceritakan bahwa ia pernah melihat Abdullah ibnu Amr duduk di Masjidil Haram di tempat yang lurus dengan talang Ka’bah, lalu ia membacakan firman-Nya:

Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.
Ia membacakan ayat ini seraya mengisyaratkan ke arah talang Ka’bah.

Kemudian Imam Hakim mengatakan, hadis ini sahih sanad-nya, tetapi keduanya (Imam Bukhari dan Imam Muslim) tidak mengetengahkannya.

Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafii r.a.
yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud ialah menghadap ke arah ‘ainul Ka’bah.
Sedangkan pendapat lainnya yang dianut oleh kebanyakan ulama mengatakan, yang dimaksud ialah muwajahah (menghadap ke arahnya), seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imam Hakim melalui hadis Muhammad ibnu Ishaq, dari Umair ibnu Ziad Al-Kindi, dari Ali ibnu Abu Talib r.a.
sehubungan dengan tafsir firman-Nya:

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.
Yang dimaksud dengan syatrahu ialah ke arahnya (tidak harus tepat ke Ka’bah).

Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sanadnya, tetapi keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak mengetengahkannya.

Hal ini merupakan pendapat Abul Aliyah, Mujahid, Ikrimah, Sa’id ibnu Jubair, Qatadah, Ar-Rabi’ ibnu Anas, dan lain-lainnya.
Seperti yang telah disebutkan dalam hadis terdahulu, yaitu:

Di antara timur dan barat terdapat arah kiblat.

Al-Qurtubi mengatakan bahwa Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ata, dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Baitullah adalah kiblat bagi ahli masjid, dan masjid adalah kiblat bagi penduduk kota suci, sedangkan kota suci merupakan kiblat bagi penduduk bumi yang ada di timur dan barat dari kalangan umatku.

Abu Na’im (yaitu Al-Fadl ibnu Dakin) mengatakan:

telah menceritakan kepada kami Zuhair, dari Abi Ishaq, dari Al-Barra yang menceritakan hadis berikut: Bahwa Nabi ﷺ salat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, padahal beliau sendiri lebih suka bila kiblatnya ke arah Baitullah (Ka’bah).
Dan (pada suatu hari) beliau melakukan salat Asar dan salat pula bersamanya suatu kaum (maka turunlah ayat memerintahkan agar menghadap ke Ka’bah), lalu keluarlah seorang lelaki dari jamaah yang ikut salat bersamanya.
Kemudian lelaki itu melewati ahli masjid yang sedang rukuk dalam salatnya, lalu lelaki itu berkata, “Aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku telah solat bersama Rasulullah ﷺ Dengan menghadap ke arah Mekah.” Maka mereka berputar menghadap ke arah Baitullah dalam keadaan rukuk.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra yang menceritakan “bahwa ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan.
Rasulullah ﷺ menyukai bila dipalingkan ke arah Ka’bah.
Maka turunlah firman-Nya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 144) Maka beliau berpaling menghadap ke arah Ka’bah.

Imam Nasai meriwayatkan dari Abu Sa’id ibnul Ma’la yang menceritakan:

“Kami biasa berangkat ke masjid di siang hari pada masa Rasulullah ﷺ untuk melakukan salat.
Pada suatu hari kami lewat ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk di atas mimbarnya.
Maka aku berkata, ‘Sesungguhnya telah terjadi suatu peristiwa penting.’ Aku duduk dan Rasulullah ﷺ membacakan ayat ini:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai., hingga selesai dari ayat ini.
Aku berkata kepada temanku, ‘Marilah kita salat dua rakaat sebelum Rasulullah ﷺ turun dari mimbarnya.
Dengan demikian, kita adalah orang yang mula-mula salat (menghadap ke arah Ka’bah).’ Maka kami bersembunyi dan salat dua rakaat.
Kemudian Nabi ﷺ turun dari mimbamya dan salat Lohor menjadi imam orang-orang yang hadir saat itu.”

Tetapi menurut pendapat yang masyhur, salat yang mula-mula dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dengan menghadap ke arah Ka’bah adalah salat Asar.
Karena itu, maka berita pemindahan ini terlambat sampai kepada penduduk Quba dan baru sampai kepada mereka pada salat Subuhnya.

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu Ishaq At-Tusturi, telah menceritakan kepada kami Raja’ ibnu Muhammad As-Siqti, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ja’far, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari neneknya (ibu ayah-nya) —yaitu Nuwailah binti Muslim— yang menceritakan, “Kami salat Lohor atau salat Asar di masjid Bani Harisah.
Kami menghadapkan wajah kami ke arah Masjid Elia (Yerussalem/Baitul Maqdis).
Setelah kami lakukan salat dua rakaat, tiba-tiba datanglah seseorang yang menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ telah menghadap ke arah Baitullah.
Maka kaum wanita beralih menduduki tempat kaum laki-laki, dan kaum laki-laki beralih menduduki tempat kaum wanita.
Lalu kami melanjutkan salat kami yang tinggal dua rakaat lagi menghadap ke arah Baitullah.” Kemudian ada seorang lelaki dari kalangan Bani Harisah yang menceritakan kepadaku bahwa Nabi ﷺ telah bersabda: Mereka adalah kaum laki-laki yang beriman kepada yang gaib.

Ibnu Murdawaih mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ali ibnu Duhaim, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hazim, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail An-Nahdi, telah menceritakan kepada kami Qais, dari Ziad ibnu Alaqah ibnu Imarah ibnu Aus yang menceritakan, “Ketika kami sedang dalam salat kami yang menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu dalam rukuk kami, tiba-tiba datanglah seorang yang menyerukan di pintu (masjid) bahwa kiblat telah dialihkan ke arah Ka’bah.”

Imarah ibnu Aus melanjutkan kisahnya, bahwa ia menyaksikan imam mereka berpaling mengalihkan wajah mereka ke arah Ka’bah bersama-sama kaum laki-laki dan anak-anak yang bermakmum kepadanya, semua dalam keadaan rukuk.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah mukamu ke arah-nya.

Allah subhanahu wa ta’ala memerintahkan menghadap ke arah Ka’bah dari segenap penjuru dunia, baik dari timur, barat, utara, maupun selatan, semua diperintahkan agar menghadap ke arahnya.
Dalam hal ini tiada yang dikecualikan selain dari orang yang mengerjakan salat sunat di atas kendaraannya dalam perjalanan, ia diperbolehkan mengerjakan salat sunat menghadap ke arah mana pun kendaraannya menghadap, tetapi hatinya harus tetap tertuju ke arah Ka’bah.
Demikian pula di saat perang sedang berkecamuk, orang-orang yang terlibat di dalamnya diperbolehkan salat dalam keadaan apa pun.
Dan orang yang tidak mengetahui arah kiblat boleh salat menghadap ke arah yang menurut ijtihadnya adalah arah kiblat, sekalipun pada hakikatnya keliru, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala tidak sekali-kali memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

Mazhab Maliki menyimpulkan dalil ayat ini, bahwa orang yang salat harus memandang ke arah depannya, bukan ke arah tempat sujudnya.
Seperti juga yang dikatakan oleh Imam Syafii, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah.

Mazhab Maliki mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.Seandainya seseorang menghadapkan pandangannya ke tempat sujudnya, niscaya hal ini memerlukan sedikit menunduk, padahal hal ini bertentangan dengan kesempurnaan berdiri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang yang berdiri dalam salatnya memandang ke arah dadanya.

Syuraik Al-Qadi mengatakan bahwa orang yang berdiri dalam salatnya memandang ke arah tempat sujudnya.
Hal yang sama dikatakan oleh jumhur jamaah, karena hal ini lebih menampilkan rasa tunduk dan lebih kuat kepada kekhusyukan, dan memang ada keterangan hadis yang menganjurkannya.

Dalam keadaan rukuk pandangan mata diarahkan ke tempat kedua telapak kaki, dan dalam keadaan sujud pandangan mata ditujukan ke arah hidung, sedangkan dalam keadaan duduk pandangan mata diarahkan ke pangkuan.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya.

Yakni orang-orang Yahudi yang memprotes kalian menghadap ke arah Ka’bah dan berpalingnya kalian dari arah Baitul Maqdis mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta’ala pasti akan mengarahkan kamu ke Ka’bah, melalui apa yang termaktub di dalam kitab-kitab mereka dari para nabi mereka tentang sifat dan ciri khas Nabi Muhammad ﷺ serta umatnya.
Disebutkan pula di dalamnya kekhususan yang diberikan oleh Allah kepadanya serta penghormatan yang diberikan-Nya, yaitu berupa syariat yang sempurna lagi besar.
Akan tetapi Ahli Kitab menyembunyikan hal ini di antara sesama mereka karena dengki, kufur, dan ingkar.
Karena itulah Allah mengancam mereka melalui firman-Nya:

Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.


Hadits Shahih Yang Berhubungan Dengan Surah Al Baqarah (2) ayat 144
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja berkata,
telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq dari Al Bara bin Azib ra. berkata,
Rasulullah ﷺ shalat mengahdap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, dan Rasulullah ﷺ menginginkan kiblat tersebut dialihkan ke arah Ka’bah. Maka Allah menurunkan ayat: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit (QS. Al Baqarah: 144). Maka kemudian Nabi ﷺ menghadap ke Ka’bah. Lalu berkatalah orang-orang yang kurang akal, yaitu orang-orang Yahudi: Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah: Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus (QS. Al Baqarah: 144). Kemudian ada seseorang yang ikut shalat bersama Nabi ﷺ, orang itu kemudian keluar setelah menyelesikan shalatnya. Kemudian orang itu melewati Kaum Anshar yang sedang melaksanakan shalat Ashar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi bahwa dia telah shalat bersama Rasulullah ﷺ dengan menghadap Ka bah. Maka orang-orang itu pun berputar dan menghadap Ka’bah.

Shahih Bukhari, Kitab Shalat – Nomor Hadits: 384

Asbabun Nuzul
Sebab-Sebab Diturunkannya Surah Al Baqarah (2) Ayat 144

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Isma’il bin Abi Khalid, dari Abu Ishaq, yang bersumber dari al-Barra’.
Di samping itu, ada sumber lain yang serupa dengan riwayat ini.
Bahwa Rasulullah ﷺ shalat menghadap Baitul Maqdis, dan sering melihat ke langit menunggu Perintah Allah (mengharap kiblaat diarahkan ke Ka’bah atau Masjidil Haram), sehingga turunlah ayat ini (al-Baqarah: 144), yang menunjukkan kiblat ke arah Masjidil Haram.
Sebagian kaum Muslmin berkata: “Inginlah kami ketahui tentang orang-orang yang telah meninggal sebelum pemindahan kiblat (dari Baitul Maqdis ke Ka’bah), dan bagaimana pula tentang shalat kami sebelum ini, ketika kami menghadap ke Baitul Maqdis?” maka turunlah ayat yang lainnya (al-Baqarah: 143), yang menegaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka yang beribadah menurut ketentuan pada waktu itu.
Orang-orang yang berfikiran kerdil di masa itu berkata: “Apa pula yang memalingkan mereka (kaum Muslimin) dari kiblat yang mereka hadapi selama ini (dari Baitul Maqdis ke Ka’bah?” Maka turunlah ayat lainnya lagi (al-Baqarah: 142) sebagai penegasan bahwa Allah yang menetapkan arah kiblat itu.

Diriwayatkan di dalam Kitab ash-Shahiihain (Shahihul Bukhari dan Shahihu Muslim) yang bersumber dari al-Barra’.
Bahwa di antara kaum Muslimin ada yang ingin mengetahui tentang nasib orang-orang yang telah meninggal atau gugur sebelum berpindah kiblat.
Maka turunlah ayat ini (al-Baqarah: 143).

Sumber : Asbabun Nuzul-K.H.Q.Shaleh – H.A.A Dahlan dkk.

Informasi Surah Al Baqarah (البقرة)
Surat “Al Baqarah” yang terdiri dari 286 ayat ini turun di Madinah yang sebahagian besar diturun­kan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa’ (hajji Nabi Muhammad ﷺ yang terakhir).
Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golong­an Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al Qur’an yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282).

Surat ini dinamai “Al Baqarah” karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani lsrail (ayat 67 sarnpai dengan 74), dimana dije­laskan watak orang Yahudi pada umumnya, Dinamai “Fusthaathul-Qur’an” (puncak Al Qur­ aan) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain.
Dinamai juga surat “alif-laam-miim” karena surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim.

Keimanan:

Da’wah lslamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin.

Hukum:

Perintah mengerjakan shalat
menunaikan zakat
hukum puasa
hukum haji dan umrah
hukum qishash
hal-hal yang halal dan yang haram
bernafkah di jalan Allah
hukum arak dan judi
cara menyantuni anak yatim, larangan riba
hu­tang piutang
nafkah dan yang berhak menerimanya
wasiyat kepada dua orang ibu­ bapak dan kaum kerabat
hukum sumpah
kewajiban menyampaikan amanat
sihir
hukum merusak mesjid
hukum merubah kitab-kitab Allah
hukum haidh, ‘iddah, thalak, khulu’, ilaa’
hukum susuan
hukum melamar
mahar larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya
hukum perang.

Kisah:

Kisah penciptaan Nabi Adam a.s.
kisah Nabi Ibrahim a.s.
kisah Nabi Musa a.s, dengan Bani lsrail.

Lain-lain:

Sifat-sifat orang yang bertakwa
sifat-sifat orang munafik
sifat-sifat Allah
per­umpamaan-perumpamaan
kiblat, kebangkitan sesudah mati.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 144 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 144 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 144 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Baqarah - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 286 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 2:144
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Baqarah.

Surah Al-Baqarah (Arab: سورة البقرة‎, bahasa Indonesia: "Sapi Betina") adalah surah ke-2 dalam Al-Qur'an.
Surah ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf dan tergolong surah Madaniyah.
Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam Al-Qur'an.
Surah ini dinamai al-Baqarah yang artinya Sapi Betina sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67-74).
Surah ini juga dinamai Fustatul Qur'an (Puncak Al-Qur'an) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain.
Dinamai juga surah Alif Lam Mim karena ayat pertama di surah berisi tiga huruf arab yakni Alif, Lam, dan Mim.

Nomor Surah 2
Nama Surah Al Baqarah
Arab البقرة
Arti Sapi Betina
Nama lain Fasthath al-Qur’an, Sanam al-Qur’an (Puncak Al-Quran), Al-Zahrawan (Dua yang Cemerlang), Alif Lam Mim
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 87
Juz Juz 1 (ayat 1-141), 2 (ayat 142-252) dan 3 (ayat 253-286)
Jumlah ruku' 40 ruku'
Jumlah ayat 286
Jumlah kata 6156
Jumlah huruf 26256
Surah sebelumnya Surah Al-Fatihah
Surah selanjutnya Surah Ali 'Imran
4.4
Ratingmu: 4.8 (28 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta