QS. Al A’raaf (Tempat yang tertinggi) – surah 7 ayat 71 [QS. 7:71]

قَالَ قَدۡ وَقَعَ عَلَیۡکُمۡ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ رِجۡسٌ وَّ غَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوۡنَنِیۡ فِیۡۤ اَسۡمَآءٍ سَمَّیۡتُمُوۡہَاۤ اَنۡتُمۡ وَ اٰبَآؤُکُمۡ مَّا نَزَّلَ اللّٰہُ بِہَا مِنۡ سُلۡطٰنٍ ؕ فَانۡتَظِرُوۡۤا اِنِّیۡ مَعَکُمۡ مِّنَ الۡمُنۡتَظِرِیۡنَ
Qaala qad waqa’a ‘alaikum min rabbikum rijsun waghadhabun atujaadiluunanii fii asmaa-in sammaitumuuhaa antum waaabaa’ukum maa nazzalallahu bihaa min sulthaanin faantazhiruu innii ma’akum minal muntazhiriin(a);

Ia berkata:
“Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu”.
Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama (berhala) yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu?
Maka tunggulah (azab itu), sesungguhnya aku juga termasuk orang yamg menunggu bersama kamu”.
―QS. 7:71
Topik ▪ Maksiat dan dosa ▪ Ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat ▪ Hakikat sihir
7:71, 7 71, 7-71, Al A’raaf 71, AlAraaf 71, Al Araf 71, Al-A’raf 71

Tafsir surah Al A'raaf (7) ayat 71

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al A’raaf (7) : 71. Oleh Kementrian Agama RI

Setelah kaum Hud menentangnya dan menolak seruan agar mereka meninggalkan penyembahan patung-patung, bahkan mereka minta supaya segera didatangkan kepada mereka azab, maka Nabi Hud berkata kepada kaumnya bahwa Allah telah menentukan azab yang akan ditimpakan kepada mereka dan mereka akan mengalami kemurkaan Allah subhanahu wa ta’ala yakni mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya.
Azab yang akan menimpa itu ialah angin yang sangat kencang dengan suara yang sangat gemuruh yang menghempaskan mereka mati tersungkur.
Firman Allah:

Kaum ‘Ad pun telah mendustakan (pula).
Maka alangkah dahsyatnya azzb-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari yang nahas terus-menerus yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang.
Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
(Q.S. Al-Qamar [54]: 18-21)

Nabi Hud menyatakan kepada kaumnya bahwa nama-nama berhala yang baik yang mereka namakan maupun yang dinamakan oleh nenek moyang mereka tidaklah patut mereka jadikan pokok perbantahan dengan beliau.
Karena pemberian nama dengan nama-nama Tuhan kepada berhala dan patung-patung itu sangat tidak masuk akal.
Demikian pula menamakannya dengan pengantara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala, atau pemberi syafaat dan lain-lain dari sifat-sifat ketuhanan.
Nama-nama itu tidak ada dasarnya.
Allah subhanahu wa ta’ala tidak ada menurunkan keterangan dan bukti nama-nama itu.
Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, hanya kepada-Nya saja manusia secara langsung menyembah, tidak ada sesuatu pun yang dibenarkan menjadi sekutu-Nya.
Dan jika dibenarkan tentulah Allah memberi keterangan dengan wahyu-Nya.
Nabi Hud berseru kepada mereka untuk menunggu turunnya azab dari Allah yang mereka minta itu dan dia sendiri termasuk orang-orang yang menunggu untuk menyaksikan kedatangan azab yang akan menimpa kaumnya yang kafir itu.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Hud berkata, “Dengan pembangkangan kalian, sudah pantas siksa dan kemurkaan Allah kalian terima.
Apakah kalian akan mendebat aku tentang patung-patung yang kalian dan leluhur kalian namakan sebagai tuhan-tuhan.
Semua itu hakikatnya hanyalah nama-nama yang tidak berarti sama sekali.
Allah tidak pernah menunjukkan bukti ketuhanan itu semua.
Tidak ada kekuatan daya cipta sedikit pun yang membuat kalian harus menyembahnya.”

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Ia berkata, “Sungguh sudah pasti) telah wajib (kamu akan ditimpa azab Tuhanmu) yakni siksaan-Nya (dan kemarahan-Nya.

Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama yang telah kamu menamakannya) artinya yang telah diberi nama oleh kamu (kamu beserta nenek-moyangmu) yang dimaksud ialah berhala-berhala yang biasa mereka sembah (padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan untuk itu) untuk menyembahnya (suatu hujah pun?) bukti argumentasi.

(Maka tunggulah olehmu) azab itu (sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu.”) menanti azab itu disebabkan kedustaanmu kepadaku.

Kemudian dikirimkan kepada mereka angin yang panas sekali.

Maksudnya, Allah menimpakan azab-Nya atas mereka dengan angin yang amat panas.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Nabi Hud berkata kepada kaumnya :
Sungguh akan datang kepada kalian siksa dan kemurkaan dari Rabb kalian yang Mahaagung lagi Mahatinggi, apakah kalian masih tetap akan membantahku tentang berhala-berhala yang kalian dan nenek moyang kalian sebut sebagai Ilah?
Padahal, Allah sekali-kali tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu karena dia hanya makhluk belaka yang tidak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat.
Sesungguhnya yang berhak disembah hanya Dia, sang Pencipta yang Mahasuci.
Maka tunggulah turunnya siksa kepada kalian, aku juga akan menunggu turunnya siksa itu bersama kalian.
Itulah puncak ancaman Nabi Hud.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Muhammad ibnu Ishaq dan lain-lainnya menceritakan bahwa kaum Nabi Hud adalah kaum penyembah berhala-berhala.
Di antaranya ada berhala yang diberi nama Samad, ada yang diberi nama Sumud, dan yang lainnya lagi diberi nama Al-Hana.
Karena itulah Nabi Hud ‘alaihis salam bersabda kepada mereka, seperti yang disitir oleh firman-Nya:

Sungguh telah pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhan kalian.

Dengan kata lain, azab dari Tuhan kalian telah pasti akan menimpa kepada kalian disebabkan ucapan kalian itu.
Menurut suatu pendapat, lafaz rijsun merupakan bentuk maqlub dari lafaz rijzun.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maknanya ialah kemurkaan dan kemarahan.

Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya?

Yakni apakah kalian membantahku sehubungan dengan kebatilan berhala-berhala yang diberi nama oleh kalian dan nenek moyang kalian sebagai tuhan-tuhan yang kalian sembah.
Padahal berhala-berhala itu tidak dapat menimpakan bahaya, tidak pula memberikan manfaat, dan Allah tidak pernah menjadikan dalil atau hujah bagi kalian untuk menyembah berhala-berhala itu.
Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

…padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu?
Maka tunggulah (azab itu), sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian.

Di dalam ayat ini terkandung makna ancaman dan peringatan keras dari seorang rasul kepada kaumnya.
Untuk itulah disebutkan dalam firman berikutnya:

Maka Kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari Kami, dan Kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman.


Informasi Surah Al A'raaf (الأعراف)
Surat Al A’raaf yang berjurnlah 206 ayat termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sebelum turunnya surat Al An’aam dan termasuk golongan surat “Assab ‘uththiwaal” (tujuh surat yang panjang).

Dinamakan “Al A ‘raaf” karena perkataan Al A’raaf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A ‘raaf yaitu:
tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka.
Mereka itu ialah golongan yang sama banyak kebaikan dan kejahatan mereka.

Keimanan:

Mentauhidkan Allah dalam berdo’a dan beribadat
hanya Allah sendiri yang menga­tur dan menjaga alam
Allah menciptakan undang-undang dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat
Allah bersemayam di ‘Arasy
bantahan terhadap kepalsuan syirik
ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manu­sia
Musa berbicara dengan Allah
tentang melihat Allah
perintah beribadat sam­bil merendahkan diri kepada Allah
Allah mempunyai al asmaaul husna.

Hukum:

Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk
kewajiban mengikuti Allah dan rasul
perintah berhias waktu akan shalat
bantahan terhadap orang yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah
perintah memakan ma­kanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang sebaliknya

Kisah:

Kisah Nabi Adam a.s. dengan iblis
kisah Nabi Nuh a.s. dan kaumnya
kisah Nabi Shaleh a.s. dengan kaumnya
kisah Nabi Syu’aib a.s. dengan kaumnya
kisah Nabi Musa a.s. dengan Fir’aun.

Lain-lain:

Al Qur’an diturunkan kepada Nabi yang penghabisan dan perintah mengikutinya
Nabi Muhammad ﷺ diutus untuk seluruh manusia
adab orang mukmin
adab mendengar pembacaan Al Qur’an dan berzikir
rasul bertanggung jawab menyam­paikan seruan Allah
balasan terhadap orang-orang yang mengikuti dan menging­kari rasul
da’wah rasul-rasul yang pertama sekali ialah mentauhidkan Allah

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-A'raaf (7) ayat 71 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-A'raaf (7) ayat 71 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-A'raaf (7) ayat 71 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-A'raaf - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 206 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 7:71
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al A'raaf.

Surah Al-A'raf (bahasa Arab:الأعراف, al-A'rāf, "Tempat Tertinggi") adalah surah ke-7 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 206 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah.
Surah ini diturunkan sebelum turunnya surah Al-An'am dan termasuk golongan surah Assab 'uththiwaal (tujuh surat yang panjang).
Dinamakan Al-A'raf karena perkataan Al-A'raf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf yaitu: tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka.

Nomor Surah 7
Nama Surah Al A'raaf
Arab الأعراف
Arti Tempat yang tertinggi
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 39
Juz Juz 8 (ayat 1-87), juz 9 (ayat 88-206)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 206
Jumlah kata 3346
Jumlah huruf 14437
Surah sebelumnya Surah Al-An'am
Surah selanjutnya Surah Al-Anfal
4.8
Ratingmu: 4.2 (10 orang)
Sending

URL singkat: risalahmuslim.id/7-71

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Podcast

Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta