Salat Witir

Kategori: Istilah Salat

Salat Witir (Arab: صلاة الوتر Sholatul witr) adalah salat sunah yang dikerjakan pada waktu malam hari antara setelah waktu isya dan sebelum waktu salat subuh, dengan rakaat ganjil.
Salat ini dilakukan setelah salat lainnya, sepertti tarawih dan tahajjud), hal ini didasarkan pada sebuah hadits.
Salat ini dimaksudkan sebagai pemungkas waktu malam untuk
“mengganjili”
salat-salat yang genap, karena itu, dianjurkan untuk menjadikannya akhir salat malam.

Hukum Salat Witir

Salat sunah witir adalah sunah muakad.
Dasarnya adalah hadis:

  • Abu Ayyub Al-Anshaari Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
    “Witir adalah hak atas setiap muslim.
    Barangsiapa yang suka berwitir tiga rakaat hendaknya ia melakukannya, dan barangsiapa yang berwitir satu rakaat, hendaknya ia melakukannya”
  • Dari Ubay Bin Ka’ab, ia berkata:
    “Sesungguhnya Nabi biasa membaca dalam salat witir: Sabbihis marobbikal a’la (di raka’at pertama -red), kemudian di raka’at kedua: Qul yaa ayyuhal kaafiruun, dan pada raka’at ketiga: Qul huwallaahu ahad, dan dia tidak salam kecuali di raka’at yang akhir.”
    (Hadits riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah)

Penjelasan: Perkataan Ubay Bin Ka’ab,
“dan dia tidak salam kecuali di raka’at yang akhir”, jelas ini menunjukkan bahwa tiga raka’at salat witir yang dikerjakan nabi itu dengan satu kali salam.

Rasul tidak pernah salat malam lebih dari 11 raka’at, baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan, yaitu dia salat 4 raka’at, maka jangan engkau tanya tentang bagus dan lama salatnya, kemudian dia salat 4 raka’at lagi, maka jangan engkau tanya tentang bagus dan lama salatnya, kemudian dia salat witir 3 raka’at.”
(Hadits riwayat Bukhori 2/47, Muslim 2/166)

Demikian juga dengan hadits Ali Radhiyallahu ‘anhu ketika ia berkata:
“Witir tidaklah wajib sebagaimana salat fardhu.
Akan tetapi ia adalah sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

Di antara yang menunjukkan bahwa witir termasuk sunah yang ditekankan (bukan wajib) adalah riwayat shahih dari Thalhah bin Ubaidillah, bahwa ia menceritakan:”
Ada seorang lelaki dari kalangan penduduk Nejed yang datang menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan rambut acak-acakan.
Kami mendengar suaranya, tetapi kami tidak mengerti apa yang diucapkannya, sampai dekat, ternyata ia bertanya tentang Islam.
Ia berkata
“ Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku salat apa yang diwajibkan kepadaku?”
Dia menjawab:
Salat yang lima waktu, kecuali engkau mau melakukan sunah tambahan”.
Lelaki itu bertanya lagi:
“Beritahukan kepadaku puasa apa yang diwajibkan kepadaku?”
Dia menjawab;
Puasa di bulan Ramadan, kecuali bila engkau ingin menambahkan”.
Lelaki itu bertanya lagi:
“Beritahukan kepadaku zakat apa yang diwajibkan kepadaku?”
Dia menjawab: (menyebutkan beberapa bentuk zakat).
Lelaki itu bertanya lagi: ‘Apakah ada kewajiban lain untuk diriku?”
Dia menjawab lagi:
“Tidak, kecuali bila engkau mau menambahkan’.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan kepadanya syariat-syariat Islam.
Lalu lelaki itu berbalik pergi, sambil berujar:
“Semoga Allah memuliakan dirimu.
Aku tidak akan melakukan tambahan apa-apa, dan tidak akan mengurangi yang diwajibkan Allah kepadaku sedikitpun.
Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Sungguh ia akan beruntung, bila ia jujur, atau ia akan masuk surga bila ia jujur”

Juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi pernah mengutus Muadz ke Yaman.
Dalam perintahnya:
“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari semalam.
Kedua hadits ini menunjukkan bahwa witir bukanlah wajib.
Itulah madzhab mayoritas ulama.
Salat witir adalah sunnah yang ditekankan sekali.
Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah witir dengan sunnah Shubuh ketika bermukim atau ketika bepergian.

Keutamaan Salat Witir

Witir memiliki banyak sekali keutamaan, berdasarkan hadits Kharijah bin Hudzafah Al-Adwi.
Ia menceritakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah keluar menemui kami.
Dia bersabda

“Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menambahkan kalian dengan satu salat, yang salat itu lebih baik untuk dirimu daripada unta yang merah, yakni salat witir.
Waktu pelaksanaannya Allah berikan kepadamu dari sehabis Isya hingga terbit Fajar”


Di antara dalil yang menujukkan keutamaan dan sekaligus di sunnahkannya salat witir adalah hadits Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu bahwa menceritakan: ”Rasulullah pernah berwitir, kemudian bersabda:
“Wahai ahli Qur’an lakukanlah salat witir, sesungguhnya Allah itu witir (ganjil) dan menyukai sesuatu yang ganjil”

Rakaat Salat

Salat witir dapat dilaksanakan satu, tiga, lima rakaat atau jumlah lain yang ganjil langsung dengan sekali salam.
tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa salat witir dilaksanakan dengan satu kali salam tiap dua rakaat dan terakhir satu kali salam satu rakaat.
sebagai contoh apabila salat witir satu rakaat saja maka satu rakaat satu kali salam.
apabila salat witir tiga rakaat maka dilaksanakan dua rakaat satu kali salam di tambah satu rakaat satu kali salam.
apabila salat witir lima rakaat maka dilaksanakan empat rakaat dua kali salam ditambah satu rakaat satu kali salam.apabila salat witir tujuh rakaat maka dilaksanan enam rakaat tiga kali salam ditambah satu rakaat satu kali salam.

Doa

Doa sesudah salat witir Allahumma innaa nas’aluka iimaanan daa’iman, wa nas’aluka qalban khaasyi’an wa nas’aluka ‘ilman naafi’an, wa nas’aluka yaqiinan shaadiqan, wa nas’aluka ‘amalan shaalihan, wa nas’aluka dinan qayyiman, wa nas’aluka khairan katsiiran, wa nas’alukal-‘afwa wal-‘aafiyah, wa nas’aluka tamaamal-‘aafiyah, wa nas’alukasy-syukra ‘alal-‘aafiyati wa nas’alukal-ghinaa’a ‘anin-naas.
Allahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaatanaa wa shiyaamanaa wa qiyaamanaa wa takhasysyu’anaa wa tadharru’anaa wa ta’abbudanaa wa tammim taqshiiranaa yaa Allaah ya Allaah ya Allaah ya arhamar-raahimiin, wa shallallahu ‘alaa khairi khalqihi Muhammadin wa a’alaa aalihi wa shahbihii ajma’iina walhamdulillahi rabbil-‘aalamiin.

Artinya:
“Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu (mohon diberi) iman yang langgeng, dan kami mohon kepada-Mu hati kami yang khusyuk, dan kami mohon kepada-Mu diberi-Nya ilmu yang bermanfaat, dan kami mohon ditetapkannya keyakinan yang benar, dan kami mohon (dapat melaksanakan) amal yang shaleh, dan kami mohon tetap dalam dalam agama Islam, dan kami mohon diberinya kebaikan yang melimpah-limpah, dan kami mohon memperoleh ampunan dan kesehatan, dan kami mohon kesehatan yang sempurna, dan kami mohon mensyukuri atas kesehatan kami, dan kami mohon kecukupan.
Ya Allah, Ya Tuhan kami, terimalah salat kami, puasa kami, rukuk kami, dan khusyuk kami dan pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama salat ya Allah, ya Allah, ya Allah Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang.”

Waktu Pelaksanaan

Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang berwitir pada awal malam lalu tidur dan bangun di akhir malam dan melakukan sholat.
Sebagian ulama berpendapat bahwa batal witir yang telah dilakukannya pada awal malam dan di akhir malam ia menambahkan satu rakaat pada sholat witirnya, karena ada hadist yang mengatakan
“tidak ada witir dua kali dalam semalam”.
Witir artinya ganjil, kalau ganjil dilakukan dua kali menjadi genap dan tidak witir lagi, maka ditambah satu rakaat agar tetap witir.
Pendapat in diikuti imam Ishaq dll.
Redaksi hadist tersebut sbb:

Dari Qais bin Thalk berkata suatu hari aku kedatangan ayahnya Thalq bin Ali pada hari Ramadhan, lalu dia bersama kita hingga malam dan sholat (tarawih) bersama kita dan berwitir juga.
Lalu dia pulang ke kampungnya dan mengimam sholat lagi dengan penduduk kampung hingga sampailah sholat witir, lalu dia meminta seseorang untuk mengimami sholat witir
“berwitirlah bersama makmum”
aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
“Tidak ada witir dua kali dalam semalam”
HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ahmad dll.

Pendapat kedua mengatakan tidak perlu witir lagi karena sudah witir di awal malam.
Ia cukup sholat malam tanpa witir.
Alasannya banyak sekali riwayat dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan bahwa dia melakukan sholat sunnah setelah witir.
Pendapat ini diikuti Malik, Syafii, Ahmad, Sufyan al-Tsuari dan Hanafi.


۞ Variasi nama: Witir

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
▪ apa itu witir

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 89 [QS. 4:89]

Mereka ingin sekali, agar kamu menjadi kafir terus-menerus dan berkesinambungan sebagaimana mereka telah menjadi kafir sejak dahulu, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka dalam kekafiran yang terus … 4:89, 4 89, 4-89, Surah An Nisaa’ 89, Tafsir surat AnNisaa 89, Quran AnNisa 89, An-Nisa’ 89, Surah An Nisa ayat 89

QS. At Takwir (Menggulung) – surah 81 ayat 23 [QS. 81:23]

23. Ayat ini menegaskan pertemuan antara Jibril dalam wujudnya yang asli dengan Nabi Muhammad sesaat setelah Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira. Kaum musyrik mendustakan hal tersebut. Dan sungguh … 81:23, 81 23, 81-23, Surah At Takwir 23, Tafsir surat AtTakwir 23, Quran At Takwir 23, Surah At Takwir ayat 23

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #27

Surah yang tidak diawali basmalah adalah … at-Taubah ar-Rahman Al-Fatihah al-Anfal Maryam Benar! Kurang tepat! Penjelasan:Surah At-Taubah adalah surah ke-9

Pendidikan Agama Islam #17

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-Dhuha ayat ke- … 3 4 5 7 6 Benar! Kurang tepat!

Pendidikan Agama Islam #22

Takdir yang bisa diubah dinamakan … muallaq mabrur muallaf mubram muttafaqoh Benar! Kurang tepat! Karena rajin belajar maka Afit selalu

Instagram