Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Musnad Ahmad

Kategori: Nama Kitab

Musnad Ahmad (مسند احمد‎) atau ringkasnya dikenali sebagai al-Musnad adalah salah satu kitab hadis Nabi yang terkenal dan terluas, dan kedudukannya menempati posisi yang diutamakan di kalangan Ahlus Sunnah sebagai induk rujukan di kalangan mereka.
Selain itu, ia juga dikenal sebagai musnad yang paling terkenal, dan para ahli ilmu hadis meletakkan posisinya no 3 setelah Shahihain dan Sunan yang Empat.
Nama Musnad Ahmad didasarkan/dinasabkan dari nama Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani adz-Dzuhli (164-241 H/780-855 M).


Perhitungan ahli-ahli hadits menyebutkan ada lebih kurang 40 ribu hadits dengan rincian sebanyak 10 ribunya diulang-ulang, ditulis berurutan sesuai nama para Sahabat Nabi Muhammad yang meriwayatkan hadisnya, yang dalam pengurutannya ia jadikan tiap periwayatan sahabat memiliki satu tempat, dan jumlah sahabat yang diriwayatkan di sini terhitung sebanyak 904 orang.
Kitab itu ia bagi dalam 18 bagian, dan bagian permulaannya ialah musnad sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga, dan bagian terakhirnya ialah musnad sahabat Nabi yang perempuan (shahabiyah).
Dan di sana, banyaklah hadis sahih yang tak didapati dalam Shahihain (yakni riwayat Bukhari dan Muslim).

Adalah sang Imam tidaklah mengingini membikin karangan-karangan lain karena tak hendak memberatkan ummat dan hanya mencukupi mereka dengan panduan Quran dan Sunnah.
Karena itulah, hadits yang ia rawikan daripada syaikh/guru haditsnya ia pilih dengan teliti, supaya ummat mau merujuk pada hujjah yang berasal dari hadis yang ia riwayatkan.


Karena itu ia mengatakan,
“Kukarang ini kitab supaya kalau-kalau ummat berselisih soal hadis Rasulullah, mereka bisa merujuk kepada kitab ini.”
Ulama berikhtilaf tentang kesahihahn seluruh isi kitab ini: menurut Abu Musa al-Madini, seluruh isi kitab ini adalah hujjah; Ibnu Jauzi, al-‘Iraqi dan Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab ini ada hadis sahih, lemah (daif), dan palsu (maudhu); Ibnu Taimiyah, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar al-‘Asqalani, dan As-Suyuthi mengatakan hadis yang ada di kitab ini sahih, lemah, dan hadis yang mendekati hasan, dan tiada padanya hadis lemah.
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberikan tambahan-tambahan hadis untuk kitab ini, yang lebih dikenal dengan nama Zawaid Abdullah.
Selain itu pula, ada Abubakr al-Qathi’i yang memberikan Zawaid yang tidak dicatatkan oleh Imam Ahmad dan anaknya Abdullah.

Imam Ahmad usai mengarang kitab ini antara 227 H ataupun beberapa waktu sebelum tahun 228 H. Karena Adz-Dzahabi menuliskan riwayat bahwa anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan kitab ini diajarkan di antara 2 tahun yang disebutkan di atas.
Imam Ahmad melakukan rihlah yang panjang untuk mengumpulkan kepingan-kepingan hadis yang ia dengar dari para syaikhnya dari mulai Baghdad, Syam, Yaman sampai Hijaz dan mengumpulkan ada 700 ribu hadis sebagaimana yang dituturkan oleh sang Imam itu sendiri, mencakup hadis marfu’, mauquf, maqthu’, dan lainnya.


Konon Ahmad bin Hanbal menulis hadis-hadis itu dalam lembaran kertas yang beda maupun yang sama, dalam bagian-bagian tersendiri, sampai terbentuk sebuah draf.
Sebelum ia wafat, ia mendiktekan kitab hadis ini kepada anak-anak dan penghuni rumahnya sampailah ia wafat di saat ia belum lagi merapihkan dan meringkaskan kitabnya sehingga kitab itu menjadi sebagaimana adanya.
Anaknya Abdullah kemudian mendapati kesusahan dalam kitab itu, dan menggabungkan segala hadis yang ia dengar yang menyerupai riwayat dari ayahnya.
Adapun al-Qathi’i hanya meriwayatkan kitab hadis yang sebagaimana adanya saja.

۞ Variasi nama:
al-Musnad
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

amal ibadah

Apa itu amal ibadah? perbuatan yang merupakan pengabdian kepada Allah, seperti salat dan zakat … •

mumayiz

Apa itu mumayiz? mu.ma.yiz sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk … •

tahun kamariah

Apa itu tahun kamariah? tahun Islam yang berdasarkan perjalanan bulan mengelilingi bumi, lamanya 354 atau 355 hari … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Nama Kitab

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun,
dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan & hati,
agar kamu bersyukur.
QS. An-Nahl [16]: 78

۞ Variasi nama:
al-Musnad
Kategori: Nama Kitab

Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat?

Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.
QS. At-Taubah [9]: 38

۞ Variasi nama:
al-Musnad
Kategori: Nama Kitab

Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu.
Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
QS. Al-Ahzab [33]: 51

۞ Variasi nama:
al-Musnad

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #7

Alquran adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah … Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara lahiriah, manusia dengan sesama manusia dan orang-orang dengan lingkungannya disebut hukum … Hukum yang berkaitan dengan perilaku moral manusia dalam kehidupan disebut hukum … Sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah ..Hadits adalah Mubayyin untuk Alquran. Arti dari Mubayyin adalah ..

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah mempercayai datangnya hari akhir, yaitu … … Surah yang menjelaskan bahwa ‘Allah Subhanahu Wa Ta`ala tempat meminta’, yaitu … …

Pendidikan Agama Islam #6

Sifat dasar hukum Alquran adalah keseimbangan dalam hal aspek material dan psikologis, yang disebut sebagai … Alquran dimulai dengan surah Al Fatihah (pembukaan) dan berakhir dengan surah … Alquran adalah panduan dan pedoman manusia bagi mereka yang beriman. Ini dikonfirmasikan oleh Allah dalam surah … Alquran bertindak sebagai Hudan, yang artinya adalah … Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Alquran adalah pedoman untuk orang …

Kamus

Al-Kausar

Apa itu Al-Kausar? Surah Al-Kausar adalah surah ke-108 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat yang menjadi surah terpendek dalam Alquran. Kata Al-Kausar sendiri ber...

kafarat

Apa itu kafarat? ka.fa.rat denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji; persembahan kepada Allah sebagai tanda mohon pengampunan tidak percaya kepada Allah dan r...

sanawiah

Apa itu sanawiah? sa.na.wi.ah tingkat menengah pertama ; pesantren ini memiliki tingkat sanawiah dan aliah dengan lama belajar enam tahun … •

rukhsah

Apa itu rukhsah? rukh.sah kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta`ala. kepada seseorang karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan ibadah wajib sehingga dapat dilaksanakan dengan cara menj...

furuk

Apa itu furuk? fu.ruk hukum tentang kewajiban agama yang tidak pokok yang dijabarkan dari hukum dasar; hukum tambahan; perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat dalam salat Tarawih itu bukanlah menge...

Qasim bin Muhammad

Siapa itu Qasim bin Muhammad? Qasim bin Muhammad adalah anak sulung dari Nabi Muhammad dan Khadijah. Ia wafat pada tahun 605 Masehi, sebelum berusia dua tahun. Ia dikebumikan di pekuburan Jannatul Mu...