Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Musnad Ahmad

Kategori: Nama Kitab

Musnad Ahmad (مسند احمد‎) atau ringkasnya dikenali sebagai al-Musnad adalah salah satu kitab hadis Nabi yang terkenal dan terluas, dan kedudukannya menempati posisi yang diutamakan di kalangan Ahlus Sunnah sebagai induk rujukan di kalangan mereka.
Selain itu, ia juga dikenal sebagai musnad yang paling terkenal, dan para ahli ilmu hadis meletakkan posisinya no 3 setelah Shahihain dan Sunan yang Empat.
Nama Musnad Ahmad didasarkan/dinasabkan dari nama Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani adz-Dzuhli (164-241 H/780-855 M).


Perhitungan ahli-ahli hadits menyebutkan ada lebih kurang 40 ribu hadits dengan rincian sebanyak 10 ribunya diulang-ulang, ditulis berurutan sesuai nama para Sahabat Nabi Muhammad yang meriwayatkan hadisnya, yang dalam pengurutannya ia jadikan tiap periwayatan sahabat memiliki satu tempat, dan jumlah sahabat yang diriwayatkan di sini terhitung sebanyak 904 orang.
Kitab itu ia bagi dalam 18 bagian, dan bagian permulaannya ialah musnad sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga, dan bagian terakhirnya ialah musnad sahabat Nabi yang perempuan (shahabiyah).
Dan di sana, banyaklah hadis sahih yang tak didapati dalam Shahihain (yakni riwayat Bukhari dan Muslim).

Adalah sang Imam tidaklah mengingini membikin karangan-karangan lain karena tak hendak memberatkan ummat dan hanya mencukupi mereka dengan panduan Quran dan Sunnah.
Karena itulah, hadits yang ia rawikan daripada syaikh/guru haditsnya ia pilih dengan teliti, supaya ummat mau merujuk pada hujjah yang berasal dari hadis yang ia riwayatkan.


Karena itu ia mengatakan,
“Kukarang ini kitab supaya kalau-kalau ummat berselisih soal hadis Rasulullah, mereka bisa merujuk kepada kitab ini.”
Ulama berikhtilaf tentang kesahihahn seluruh isi kitab ini: menurut Abu Musa al-Madini, seluruh isi kitab ini adalah hujjah; Ibnu Jauzi, al-‘Iraqi dan Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab ini ada hadis sahih, lemah (daif), dan palsu (maudhu); Ibnu Taimiyah, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar al-‘Asqalani, dan As-Suyuthi mengatakan hadis yang ada di kitab ini sahih, lemah, dan hadis yang mendekati hasan, dan tiada padanya hadis lemah.
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberikan tambahan-tambahan hadis untuk kitab ini, yang lebih dikenal dengan nama Zawaid Abdullah.
Selain itu pula, ada Abubakr al-Qathi’i yang memberikan Zawaid yang tidak dicatatkan oleh Imam Ahmad dan anaknya Abdullah.

Imam Ahmad usai mengarang kitab ini antara 227 H ataupun beberapa waktu sebelum tahun 228 H. Karena Adz-Dzahabi menuliskan riwayat bahwa anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan kitab ini diajarkan di antara 2 tahun yang disebutkan di atas.
Imam Ahmad melakukan rihlah yang panjang untuk mengumpulkan kepingan-kepingan hadis yang ia dengar dari para syaikhnya dari mulai Baghdad, Syam, Yaman sampai Hijaz dan mengumpulkan ada 700 ribu hadis sebagaimana yang dituturkan oleh sang Imam itu sendiri, mencakup hadis marfu’, mauquf, maqthu’, dan lainnya.


Konon Ahmad bin Hanbal menulis hadis-hadis itu dalam lembaran kertas yang beda maupun yang sama, dalam bagian-bagian tersendiri, sampai terbentuk sebuah draf.
Sebelum ia wafat, ia mendiktekan kitab hadis ini kepada anak-anak dan penghuni rumahnya sampailah ia wafat di saat ia belum lagi merapihkan dan meringkaskan kitabnya sehingga kitab itu menjadi sebagaimana adanya.
Anaknya Abdullah kemudian mendapati kesusahan dalam kitab itu, dan menggabungkan segala hadis yang ia dengar yang menyerupai riwayat dari ayahnya.
Adapun al-Qathi’i hanya meriwayatkan kitab hadis yang sebagaimana adanya saja.

۞ Variasi nama:
al-Musnad
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Ibnu al-Jauzi

Siapa itu Ibnu al-Jauzi? Ibnul Jauzi atau Abu al-Faraj ibn al-Jauzi adalah seorang ahli fikih, sejarawan, ahli tata bahasa, ahli tafsir, pendakwah, dan syaikh yang merupakan tokoh penting dalam berdirinya kota Baghdad dan pedakwah mazhab Sunni Hanbali yang terkemuka di masanya. Garis keturunan keluarganya apabila ditelusuri akan mencapai kepada sahaba … •

Murtad

Apa itu Murtad? Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Etimologi Murtad berasal dari bahasa Arab yang bermakna ‘keluar’. Dari segi istilah murtad berarti meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain. Murtad bis … •

mauquf

Apa itu mauquf? Al Mauquf berasal dari waqf yang berarti berhenti. Seakan-akan perawi menghentikan sebuah hadis pada sahabat. Hadis mauquf menurut istilah adalah: perkataan atau perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam baik bersambung sanadnya kepada Nabi maupun tidak bersambung. Hadits Mauquf adala … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Nama Kitab

Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar & karena kamu selalu bersuka ria (dalam kemaksiatan).
QS. Al-Mu’min [40]: 75

۞ Variasi nama:
al-Musnad
Kategori: Nama Kitab

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
QS. Ali ‘Imran [3]: 159

۞ Variasi nama:
al-Musnad
Kategori: Nama Kitab

Ya Tuhanku tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau beri kepadaku & kepada ibu bapakku & supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai,
berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku
QS. Al-Ahqaf [46]: 15

۞ Variasi nama:
al-Musnad
Kategori: Nama Kitab

Bukankah manusia berasal dari setetes air mani yang dikokohkan untuk dibentuk di dalam rahim,
lalu menjadi ‘alaqah (segumpal darah kental)
dan akhirnya diciptakan & disempurnakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya?
QS. Al-Qiyamah [75]: 37

۞ Variasi nama:
al-Musnad

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #24

Allah Subhanahu Wa Ta`ala Melihat semua apa yang di lakukan oleh hambanya, karena Allah bersifat … Dalam memutuskan suatu perkara, Dinda sangat adil karena Dinda meneladani sifat Allah … Salah satu cara mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta`ala yaitu … dengan … Tata cara membaca Alquran dimulai dengan … Dalam surah Alquran, At-Tin artinya …

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-Dhuha ayat ke- …وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ Dalam surah Ad-Duha, terjemahan dari lafal di atas adalah …Kata berikut yang mempunyai arti orang yang meminta-minta adalah …

Pendidikan Agama Islam #20

Berikut adalah contoh bahwa Allah Subhanahu Wa Ta`ala Maha Mendahulukan. Zakat menurut bahasa زكة , yang bermakna …Yang termasuk mustahiq (orang berhak menerima zakat) berikut yaitu … Setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat maka diganti oleh sahabat sebagai pemimpin ummat disebut … Jasa khalifah Umar bin Khatab yang sampai saat ini masih dipergunakan, yaitu …

Kamus

Bulan Sya’ban

Apa itu Bulan Sya’ban? Bulan kedelapan ini terdiri dari 29 hari. Dari segi nama, bulan ini bisa diartikan berkelompok. Bulan ini dinamakan demikian karena sejarahnya pada bulan ini orang Arab berpencar untuk membentuk kelompok dalam mempertahankan komunitasnya. Kegiatan ini bisa berupa mencari air, beternak, dan pekerjaan lain yang bermanfaat bagi penduduk komunitas ters … • Sya’ban

At-Takasur

Apa itu At-Takasur? Surah At-Takasur adalah surah ke-102 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Kausar. Dinamai At-Takasur diambil dari perkataan At-Takasur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Nomor Surah 10 … • At-Takatsur, At-Takasur, At Takasur

ibu kota

Apa itu ibu kota? kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif; kota yang menjadi pusat pemerintahan … •

deislamisasi

Apa itu deislamisasi? de.is.la.mi.sa.si penghilangan harkat Islam; mereka berusaha merusak ajaran Islam dari dalam dengan menggerogoti nilai-nilai Islam yang disebut deislamisasi … •

Sunni

Apa itu Sunni? Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah atau Ahlus-Sunnah wal Jama’ah atau lebih sering disingkat Ahlul-Sunnah , Aswaja atau Sunni adalah firkah Muslim terbesar yang disebut dengan Ahlus-Sunnah wal Jama’ah atau golongan yang menjalankan sunnah dengan penekanan pada peneladanan peri kehi … • Suni, Ahlusunnah, Ahlussunnah, Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, Ahlus-Sunnah wal Jama’ah, Ahlul-Sunnah, Aswaja, Ahslussunnah wa al-Jama’ah

garip

Apa itu garip? ga.rib jarang didapat ; asing … •