Ibnu Khuzaimah

Kategori: Ulama

Ibnu Khuzaimah adalah salah satu tokoh dalam bidang Hadis abad ke-4, yang telah banyak mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk mengkaji hadis.
Karena perannya yang begitu besar, banyak para ulama yang menyebutnya sebagai imamnya para imam (bahasa Arab: إمام الأئمة).
Salah satu karyanya yang sangat penting dan banyak mendapat apresiasi di kalangan ulama, adalah Ash-Shahih, sebuah karya yang dalam bidang hadis yang memuat hadis-hadis shahih yang tidak disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim..

Biografi

Nama dan Kelahiran.
Ibnu Khuzaimah bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi.
Lahir pada bulan Safar 223 H. atau yang bertepatan 838 M.
di Naisabur, sebuah kota di Khurasan, yang sekarang terletak di bagian timur laut negara Iran.

Pendidikan, Guru dan Murid

Dia memulai pendidikannya dengan belajar Al-Quran, dan baru kemudian belajar hadis kepada seorang ulama di Marwa, yaitu Muhammad bin Hisyam dan Ibnu Qutaibah.
Setelah usianya genap 17 tahun dia melakukan pelayatan intelektual ke berbagai negeri Islam; seperti ke Marwa, Rayy, Syiria, Mesir, Washith, Baghdad, Bashrah, Kufah dan lain-lain.

Selama pelayatan intelektualnya, dia beguru kepada banyak ulama besa di masanya, – selain yang sudah disebutkan – antara lain: Ali bin Muhammad, Musa bin Sahl Ar-Ramli, Muhammad bin Harb, Abu Kuraib, Muhammad bin Maran, Yunus bin Abdul A’la, Abdul Jabbar bin Al-A’la, Ishaq bin Rahawaih, Mahmud bin Ghailan, Ali bin Hajar, dan lain-lain.

Sebagai seorang imam besar di Khurasan, Ibnu Khuzaimah memiliki banyak murid, antara lain: Ahmad bin Al-Mubarak, Ibrahim bin Abi Thalib, Abu Ali An-Nisaburi, Abu Amr bin Hamdan, Muhammad bin Ahmad bin Bashir, dan lain.

Wafat

Ibnu Khuzaimah wafat pada malam Sabtu tanggal 12 Dzul Qa’dah tahun 311 H. atau yang bertepatan dengan 924 M.
dalam umur 89 tahun; jenazahnya dimandikan, dikafani, disalatkan, dan makamkan di kamarnya sendiri.

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. Al An ‘aam (Hewan Ternak) – surah 6 ayat 121 [QS. 6:121]

Setelah Allah menjelaskan tentang daging hewan yang boleh dimakan, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang daging yang tidak boleh dimakan. Dan janganlah kamu memakan dari apa”daging hewan”yang ketika … 6:121, 6 121, 6-121, Surah Al An ‘aam 121, Tafsir surat AlAnaam 121, Quran Al Anaam 121, Al Anam 121, AlAnam 121, Al An’am 121, Surah Al Anam ayat 121

QS. Al Israa (Perjalanan Malam) – surah 17 ayat 10 [QS. 17:10]

Dan memberi kabar buruk serta ancaman bahwa sesungguhnya orangorang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka kelak di hari kiamat azab yang pedih yaitu neraka. … 17:10, 17 10, 17-10, Surah Al Israa 10, Tafsir surat AlIsraa 10, Quran Al Isra 10, Al-Isra’ 10, Surah Al Isra ayat 10

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #5

Bekerja tepat waktu adalah salah satu ciri orang yang … jujur optimis parsial disiplin independent Benar! Kurang tepat! Orang yang

Pendidikan Agama Islam #27

Surah yang pertama kali turun secara lengkap adalah … an-Nas al-Fatihah al-‘Alaq ar-Rahman al-Kautsar Benar! Kurang tepat! Proses turunnya wahyu

Pendidikan Agama Islam #13

Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? Khandaq Badar Uhud Perang Salib Hunain Benar! Kurang tepat! Penjelasan:Pertempuran Badar

Instagram