Al-Baidhawi

Kategori: Ulama

Al-Imam al-Qadhi al-Mufassir Nashiruddin Abu Sa`id Abu al-Khair Abdullah bin Abi al-Qasim Umar bin Muhammad bin Abi al-Hasan Ali al-Baidlawi asy-Syirazi asy-Syafi`i (bahasa Arab: الإمام القاضي المفسر ناصر الدين أبو سعيد أو أبو الخير عبد الله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي‎) lahir di al-Baidha’, Persia pada awal abad ke-7 H wafat di Tabriz pada tahun 685 H/1292, namun sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 691 H, adalah seorang ulama di bidang Fikih, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam, Hadits, Tafsir dan Nahwu.
Karena ia lahir di kota al-Baidla` maka ia dinisbatkan sebagai al-Baidlawi (Orang al-Baidla’).

Guru-gurunya

Imam al-Baidlawi memiliki banyak guru, di antaranya:

• Ayahnya, Al-Imam Abu al-Qasim Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidlawi (Wafat pada tahun 672 H), ia mempelajari darinya fikih mazhab syafi’i, ayahnya adalah seorang Qadhi di Syiraz dan terkenal atas keilmuan dan ketakwaannya, ayahnya sangat memberikan pengaruh terhadap al-Baidlawi, dan ia menulis perkataan-perkataan ayahnya di dalam karya-karyanya.
• Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Kahta’i ash-Shufi, Sahabat al-Baidlawi, ia belajar darinya tentang zuhud dan ibadah.
• Asy-Syaikh Syarafuddin Umar al-Busykani az-Zaki (wafat pada tahun 680 H), merupakan salah satu ulama besar.

Murid-muridnya

Imam al-Baidlawi memiliki banyak murid, di antaranya:

• Asy-Syaikh al-Imam Fakhruddin Abu al-Makarim Ahmad bin al-Hasan al-Jarbardi (Wafat pada tahun 746 H
• Asy-Syaikh Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakr bin Muhammad al-Muqri’
• Asy-Syaikh Ruhuddin bin asy-Syaikh Jalaluddin ath-Thayyar
• Al-Qadhi Zainuddin Ali bin Ruzbiha bin Muhammad al-Khanaji (Wafat pada tahun 707 H
• Al-Qadhi Ruhuddin Abu al-Ma`ali (Wafat pada tahun 735 H
• Tajuddin al-Hanaki

Karya

Tafsir yang bernama Anwar at-Tanzir wa Asrar at-Ta’wil, Tafsir ini dikenal dengan nama Tafsir al-Baidlawi
Minhaj al-Wushul ila Ilmi al-Ushul, dalam bidang ushul fiqih
• Thawali` al-Anwar fi Ushuliddin), dalam bidang ilmu kalam
• Al-Ghayatu al-Qashwa fi Dirayati al-Fatwa `ala Madzhab asy-Syafi`iyyah
Syarh al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh ar-Razi, dalam bidang ushul fiqih
• Mirshad al-Afham ila Mabadi’ al-Ahkam, Syarh Mukhtashar Ibnu al-Hajib, dalam bidang ushul fiqih
Syarh at-Tanbih Abu Ishaq asy-Syirazi, dalam bidang fikih, kitab ini terdiri dari 4 jilid
Syarh al-Muntakhab fi Ushul al-Fiqh al-Imam Fakhruddin ar-Razi
• Lubb al-Lubab fi ‘ilmi al-I`rab merupakan ringkasan Kafiyah Ibnu al-Hajib
• Al-Adzkiya
• Mishbah al-Arwah fi al-Kalam
• Muntaha al-Muna fi Syarhi al-Asma’ al-Husna
• Tuhfatu al-Abrar fi Syarhi Mashabih as-Sunnah al-Baghawi
• Risalah fi Maudhu`at al-`Ulum wa Ta`arifuha
• Nizhamu at-Tawarikh, menceritakan sejarah negeri Persia dan ia tulis dalam bahasa Persia
• Tasbi` al-Burdah yang dinamakan Al-Kawakib ad-Dariyyah Tasbi` al-Burdah al-Bushairiyyah fi Madhi Khairi al-Bariyyah’

Wafatnya

Ia wafat pada tahun 685 H/1292, dan ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 691 H. Quthbuddin asy-Syirazi mewasiatkan agar al-Baidlawi dimakamkan disebelahnya, maka ia dimakamkan di sebelahnya di Kharandab, Tabriz.


۞ Variasi nama: Al Baidawi, Al Baidhawi

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
▪ kittab thawaliu anwar

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. Al Maa’idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 90 [QS. 5:90]

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya! Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, s … 5:90, 5 90, 5-90, Surah Al Maa’idah 90, Tafsir surat AlMaaidah 90, Quran Al Maidah 90, AlMaidah 90, Al-Ma’idah 90, Surah Al Maidah ayat 90

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 191 [QS. 3:191]

Orang-orang berakal yaitu orang-orang yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan keindahan ciptaan-Nya, kemudian dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat ray … 3:191, 3 191, 3-191, Surah Ali Imran 191, Tafsir surat AliImran 191, Quran Al Imran 191, Surah Ali Imran ayat 191

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #12

Masyarakat Mekkah pada awal nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdakwah waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling

Pendidikan Agama Islam #14

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda bahwa berjihad (berjuang) yang paling utama adalah melawan … diri sendiri dan hawa nafsunya

Pendidikan Agama Islam #8

Orang yang menceritakan hadits disebut … perawi haditsain tabi’in sanad tabi’ut tabi’in Benar! Kurang tepat! Undang-undang tentang penggunaan Hadits-Maudu adalah

Instagram