Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Abu Zakaria Muhyuddin an-Nawawi

Kategori: Ulama

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi (الإمام العلامة أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي), atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi’i.
Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H.
Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama dia, an-Nawawi ad-Dimasyqi.
Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits.

Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di distrik Rawahibiyah.
Di tempat ini dia belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan.

Kemudian dia menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut, di bawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad.
Semasa hidupnya dia selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas terpaan badai kehidupan.

Pakaian dia adalah kain kasar, sementara serban dia berwarna hitam dan berukuran kecil.

Guru-guru Imam Nawawi

Sang Imam belajar pada guru-guru yang amat terkenal seperti Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ashari, Zainuddin bin Abdud Daim, Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani, Zainuddin Abul Baqa, Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabalusi dan Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi, Taqiyuddin bin Abul Yusri, Syamsuddin bin Abu Umar.

Dia belajar fiqih hadits (pemahaman hadits) pada asy-Syaikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi.
Kemudian belajar fiqh pada Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin usman Al-Maghribi Al-Maqdisi, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh dan Izzuddin Al-Arbili serta guru-guru lainnya.

Murid-murid Imam Nawawi

Tidak sedikit ulama yang datang untuk belajar ke Iman Nawawi.
Di antara mereka adalah al-Khatib Shadruddin Sulaiman al-Ja’fari, Syihabuddin al-Arbadi, Shihabuddin bin Ja’wan, Alauddin al-Athar dan yang meriwayatkan hadits darinya Ibnu Abil Fath, Al-Mazi dan lainnya.

Karya

Imam Nawawi meninggalkan banyak karya ilmiah yang terkenal.
Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:
Dalam bidang hadits:
• Al-Arba’in An-Nawawiyah (الأربعين النووية), kumpulan 40 -tepatnya 42- hadits penting.

• Riyadhus Shalihin (رياض الصالحين), kumpulan hadits mengenai etika, sikap dan tingkah laku yang saat ini banyak digunakan di dunia Islam.
• Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), (شرح صحيح مسلم), penjelasan kitab Shahih Muslim bin al-Hajjaj.

• At-Taqrib wat Taysir fi Ma’rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir.
(التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير), pengantar studi hadits.

Dalam bidang fiqih:
Minhaj ath-Thalibin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه الإمام الشافعي).
• Raudhatuth Thalibin,
• Al-Majmu` Syarhul Muhadzdzab (المجموع شرح المهذب), panduan hukum Islam yang lengkap.

• Matn al-Idhah fil-Manasik (متن الإيضاح في المناسك), membahas tentang haji.
Dalam bidang bahasa:
• Tahdzibul Asma’ wal Lughat.

Dalam bidang akhlak:
• At-Tibyan fi Adab Hamalah al-Quran (التبيان في آداب حملة القرآن).
• Bustanul Arifin,
• Al-Adzkar (الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار), kumpulan doa Rasulullah.

Dan lain-lain:
• Tahdzib al-Asma (تهذيب الأسماء).
• Ma Tamas Ilaihi Hajah al-Qari li Shahih al-Bukhari (ما تمس إليه حاجة القاري لصـحيح البـخاري).

• Tahrir al-Tanbih (تحرير التنبيه).
Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي).

• At-Tarkhis bi al-Qiyam (الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام).

Referensi: Wikipedia
۞ Variasi nama:
Nawawi, An-Nawawi, Imam Nawawi, Imam An-Nawawi
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

surau

Apa itu surau? su.rau tempat umat Islam melakukan ibadatnya ; langgar … •

Junaid al-Baghdadi

Siapa itu Junaid al-Baghdadi? Al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid Abu Qasim al-Qawariri al-Khazzaz al-Nahawandî al-Baghdadi al-Syafi’i, atau lebih dikenal dengan Al-Junaid al-Baghdadî, lahir di Nihawand, Persia, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam mazhab Imam Syafi’i, dan akhirnya menjadi qadi kepala di Baghdad. Dia mempelajari ilmu fiqih kepa … • Junaid, Al-Junaid, Sayyid at-Taifa

Az-Zukhruf

Apa itu Az-Zukhruf? Surah Az-Zukhruf adalah surah ke-43 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah makkiyah, terdiri atas 89 ayat. Dinamakan Az-Zukhruf yang berarti Perhiasan karena kata Az-Zukhruf yang terdapat pada ayat 35 pada surah ini. Ayat ini menegaskan bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar untuk mengukur tinggi rendahnya derajat seseoran … • Az-Zukhruf, Az-Zuhruf, Az Zuhruf, Az Zukhruf

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Ulama

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
QS. Al-Tatfif [83]: 1

۞ Variasi nama:
Nawawi, An-Nawawi, Imam Nawawi, Imam An-Nawawi
Kategori: Ulama

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. Ar-Rahman [55]: 47

۞ Variasi nama:
Nawawi, An-Nawawi, Imam Nawawi, Imam An-Nawawi
Kategori: Ulama

Dan Dialah Allah (yang disembah),
baik di langit maupun di bumi,
Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan & apa yang kamu lahirkan & mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan.
QS. Al-An’am [6]: 3

۞ Variasi nama:
Nawawi, An-Nawawi, Imam Nawawi, Imam An-Nawawi
Kategori: Ulama

Para malaikat menenangkan Nabi Lûth & berkata,
“Jangan sekali-kali kamu takut kepada kekejian kaummu, dan jangan bersedih karena kami. Kami telah datang untuk menghancurkan penduduk negeri ini. Kami akan menyelamatkanmu & keluargamu”
QS. Al-‘Ankabut [29]: 33

۞ Variasi nama:
Nawawi, An-Nawawi, Imam Nawawi, Imam An-Nawawi

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #21

Pembukuan Alquran dilakukan pada masa khalifah … Setiap bencana dan musibah yang menimpa manusia di bumi sudah tertulis dalam kitab … Bu Nindi mempersiapkan pakaian bayi, karena bu Nindi tidak lama lagi akan melahirkan bayinya, perilaku bu Nindi termasuk meyakini … Allah Subhanahu Wa Ta`ala.Allah Subhanahu Wa Ta`ala tidak akan merubah nasib suatu kaum , sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya, arti ayat tersebut terdapat dalam Alquran surah ar-Rad ayat … Salah satu contoh hikmah beriman kepada qada bagi siswa adalah …

Pendidikan Agama Islam #4

Surah dalam Alquran yang mengatakan larangan untuk melakukan terlalu banyak, makan dan minum adalah … Setelah Yakin, dalam surah Al-A’raf ayat 26, pakaian terbaik ada di mata Allah Subhanahu Wa Ta`ala adalah … Aurat dari tubuh pria adalah mulai … Fungsi pakaian adalah … Kejujuran adalah karakteristik dari seorang Muslim, sementara berbohong atau ketidakjujuran adalah fitur dari orang …

Pendidikan Agama Islam #14

Ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih remaja, baginda telah bekerja mengambil upah sebagai pengembala binatang ternak. Apakah binatang tersebut? … Dalam Islam, teladan yang baik disebut juga dengan istilah … Dalam Islam, pengendalian diri atau kontrol terhadap diri, disebut juga dengan … Pengertian Mujahadah An-Nafs adalah … Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda bahwa berjihad (berjuang) yang paling utama adalah melawan …

Kamus

hadis

Apa itu hadis? ha.dis sabda, perbuatan, takrir Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam; hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi terdekat; sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran; untuk lebih mendalami Islam, ia sangat tekun memba … • hadits

kafir muahid

Apa itu kafir muahid? orang kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menyerang atau bermusuhan dengan umat Islam selama perjanjian berlaku … •

Al-Hadid

Apa itu Al-Hadid? Surah Al-Hadid adalah surah ke-57 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Madaniyah dan terdiri atas 29 ayat. Dinamakan Al Hadiid yang berarti besi diambil dari perkataan Al Hadiid yang terdapat pada ayat ke-25 surat ini. Nomor Surah Nama Surah Al Had … • Al-Hadid, Al Hadid

hasan shahih

Apa itu hasan shahih? Apa yang dimaksud dengan hadits hasan shahih? Al Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah menjawab: “Hadits yang diberikan dua penilaian sekaligus ini -yaitu hasan dan shahih- tidaklah lepas dari dua kemungkinan berikut ini: , bisa jadi hadits tersebut termasuk hadits yang gharib yaitu seorang perawi hanya menyendiri dalam meriwayat … • hasan sahih

Tabuk

Di mana itu Tabuk? Tabuk juga disebut sebagai Tabouk adalah ibu kota provinsi Tabuk, Arab Saudi bagian barat laut. Pada sensus tahun 2010, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 534.893 jiwa. Tabuk dekat dengan perbatasan Yordania-Arab Saudi, kota ini merupakan pangkalan angkatan udara terbesar di Arab Saudi. … • Tabouk

Qatadah bin Da’amah

Siapa itu Qatadah bin Da’amah? Qatadah bin Da’amah as-Sadūsī, Abū ʾl-Khattāb, ‏قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب ‎ , adalah seorang perawi hadis dari kota Basrah, Irak. Hidupnya Imam Qatadah berasal dari suku Al-Sadus, bagian dari Bani Syaiban yaitu suku Arab bagian utara. Ia merupakan seorang yang tuna netra dan mengandalkan kekuatan memorinya. Ia menghabiska … • Qatadah