Kamus Istilah Islam

AJAX progress indicator
🔎
 • a
 • abangan
  Apa itu abangan? abang.an [Jw n] golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan [n] talang air pada atap rumah danㅤ(...)
 • Abasa
  Apa itu Abasa? Surah 'Abasa (bahasa Arab:عبس) adalah surah ke-80 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 42 ayat. Dinamakan 'Abasa yang diambilㅤ(...)
 • abdas
  Apa itu abdas? ab.das , ber.ab.das v [isl] membersihkan diri ketika hendak salat dengan berwudu atau bertayamum; setelah abdas , ia lalu salat di masjid itu ... •
 • Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
  Siapa itu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz? Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ( عبد العزيز بن باز) adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang sains Hadits,ㅤ(...)
 • Abdul Malik bin Abdul ‘Aziz bin Juraij
  Siapa itu Abdul Malik bin Abdul ‘Aziz bin Juraij? Ibnu Jurayj adalah seorang Islam. Dia termasuk di antara Taba 'at-Tabi'in dan meriwayatkan banyak kisah Isra'iliyat. Lahir:ㅤ(...)
 • Abdul Qadir al-Jailani
  Siapa itu Abdul Qadir al-Jailani? Abdul Qadir Jaelani atau Abd al-Qadir al-Gilani adalah seorang ulama fiqih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalamㅤ(...)
 • Abdullah bin Jahsy
  Siapa itu Abdullah bin Jahsy? Abdullah bin Jahsy bin Ri’ab bin Ya‘mur al-Asadi (bahasa Arab: عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي, lahir kr. 40 sebelum hijrah – wafat diㅤ(...)
 • Abdullah Ibnu Mas’ud
  Siapa itu Abdullah Ibnu Mas’ud? Abdullah bin Mas'ud (bahasa Arab: عبدالله بن مسعود, wafat 652) adalah sahabat Nabi Muhammad dan orang keenam yang masuk Islam setelah Nabiㅤ(...)
 • Abdurrahman bin Auf
  Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf (bahasa Arab: عبد الرحمن بن عوف, lahir 10 tahun setelah Tahun Gajah – meninggal 652 pada umur 72 tahun) adalah salahㅤ(...)
 • Abdurrahman bin Mahdi
  Siapa itu Abdurrahman bin Mahdi? Beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi bin Hassan Al-Anbari Al-Luklu’i Al-Hafizh Al-Kabir Imamul Ilmi, Asy-Syahir. Kun-yah beliau adalah “Abuㅤ(...)
 • Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di
  Siapa itu Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di? As-Sa'di atau As-Si'di (1889–1956 M) adalah seorang Ulama Ahlussunnah, Ahli bahasa Arab, Ahli Fiqih dan Ahli Tafsir, Syaikh yangㅤ(...)
 • abid
  Apa itu abid? [ark a] tidak berkesudahan; kekal; abadi [Isl] (1) v beribadah; (2) n orang yang taat kepada Tuhan; orang yang saleh ... •
 • Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i
  Siapa itu Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i? Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi (bahasa Arab: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّㅤ(...)
 • Abu Bakar Ash-Shiddiq
  Siapa itu Abu Bakar Ash-Shiddiq? Abdullah bin Abu Quhafah (عبد الله بن أبي قحافة‎; 572 – 23 Agustus 634/21 Jumadil Akhir 13 H) atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakarㅤ(...)
 • Abu Darda
  Siapa itu Abu Darda? Abu al-Dardaa (Arab:أبو الدرداء الأنصاري) adalah Sahabat Nabi Muhammad. Pada awalnya, Dia adalah seorang Yahudi di Madinah. Kemudian setelah Iaㅤ(...)
 • Abu Daud
  Siapa itu Abu Daud? Imam Abu Dawud (817 / 202 H – meninggal di Basrah, 888 / 16 Syawal 275 H, umur 70–71 tahun). Adalah salah seorang perawi hadis, yang mengumpulkanㅤ(...)
 • Abu Dujanah
  Siapa itu Abu Dujanah? Abu Dujanah Simak bin Kharasha (???-632) (Arab:أبو دجانة) adalah Sahabat Nabi Muhammad. Ia telah mengikuti pertempuran Uhud hingga pertempuran Yamamahㅤ(...)
 • Abu Dzar Al-Ghifari
  Siapa itu Abu Dzar Al-Ghifari? Jundub bin Junadah bin Sakan (bahasa Arab: جُندب بن جَنادة‎) atau lebih dikenal dengan nama Abu Dzar al-Ghifari atau Abizar al-Ghifari adalahㅤ(...)
 • Abu Hanifah
  Siapa itu Abu Hanifah? Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Marzuban (أبو حنيفة نعمان بن ثابت بن زوطا بن مرزبان‎; 699 – 767 M), lebih dikenal dengan nama Abūㅤ(...)
 • Abu Hurairah
  Siapa itu Abu Hurairah? Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi (bahasa Arab: عبدالرحمن بن صخر الأذدي) (lahir 598 - wafat 678), yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairahㅤ(...)
 • Abu Jahal
  Siapa itu Abu Jahal? Amr bin Hisyām (bahasa Arab: عمرو بن هشام; lahir tahun 570 – meninggal 17 Maret 624 pada umur 53/54 tahun) atau Abu Jahal (artinya Bapak Kebodohan)ㅤ(...)
 • Abu Lahab
  Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab bin 'Abdul Muttalib (Bahasa Arab: أبو لهب‎) (meninggal 624) adalah paman Nabi Muhammad yang terkenal akan kebenciannya terhadap ajaran Islam.ㅤ(...)
 • Abu l’Baqa al-Husseini al-Kafawi al-Hanafi
  Siapa itu Abu l’Baqa al-Husseini al-Kafawi al-Hanafi? Lahir: 1619 Meninggal: 1683 [1094 H] Penulis Buku: Al-Kulliyyat... >> al-Kafawi, Al Kafawi, al-Kulliyyat
 • Abu Muhammad al-Baghawi
  Siapa itu Abu Muhammad al-Baghawi? Al-Baghawi atau Imam Baghawi adalah seorang ahli tafsir, ahli hadits dan ulama fiqih dari mazhab Syafi'i yang terkenal dengan karyaㅤ(...)
 • Abu Musa Al-Asy'ari
  Siapa itu Abu Musa Al-Asy'ari? Abu Musa al-Asy'ari (أبو موسى الأشعري) , yang bernama asli Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari,adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad.ㅤ(...)
 • Abu Qasim
  Apa itu Abu Qasim? Gelaran yang diberikan kepada junjungan kita Rasulullah ﷺ karena baginda mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Qasim tetapi meninggal dunia ketikaㅤ(...)
 • Abu Qatadah
  Siapa itu Abu Qatadah? Al-Harits bin Rab'i lebih dikenal dengan Abu Qatadah merupakan salah seorang sahabat nabi. Ia turut serta dalam pertempuran di Uhud dan Hudaibiyyah. ㅤ(...)
 • Abu Sufyan
  Siapa itu Abu Sufyan? Shakhr bin Harb (bahasa Arab: صخر بن حرب‎; atau lebih dikenal dengan panggilannya Abu Sufyan bin Harb (bahasa Arab: أبو سفيان بن حرب‎) adalah salahㅤ(...)
 • ‘Arsy
  Apa itu ‘Arsy? ‘Arsy (عَرْش, ‘Arasy) adalah makhluk tertinggi, berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat.ㅤ(...)
 • ‘Ayyasy bin Abi Rabi’ah
  Siapa itu ‘Ayyasy bin Abi Rabi’ah? Namanya adalah Ayyasy bin Abu Rabai'ah bin Mughirah. Ayyasy bin Abu Rabi’ah masih kerabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika akanㅤ(...)Sending
User Review
4.67 (12 suara)