Kamus Istilah Islam

AJAX progress indicator
 • abangan
  abang.an [Jw n] golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan [n] talang air pada atap rumah dan sebagainya
 • Abasa
  Surah 'Abasa (عبس) adalah surah ke-80 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 42 ayat. Dinamakan 'Abasa yang diambil dari kata 'Abasa yangㅤ(...)
 • abdas
  ab.das , ber.ab.das v [isl] membersihkan diri ketika hendak salat dengan berwudu atau bertayamum; setelah abdas , ia lalu salat di masjid itu
 • Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
  Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ( عبد العزيز بن باز) adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang sains Hadits, Aqidah, dan Fiqih.Lahir di Riyadh - Arab Saudiㅤ(...)
 • Abdul Malik bin Abdul ‘Aziz bin Juraij
  Ibnu Jurayj adalah seorang Islam.Dia termasuk di antara Taba 'at-Tabi'in dan meriwayatkan banyak kisah Isra'iliyat.Lahir: 699 M, Mekkah, Arab SaudiMeninggal: 767 M, Bagdad,ㅤ(...)
 • Abdul Qadir al-Jailani
  Abdul Qadir Jaelani atau Abd al-Qadir al-Gilani (bahasa Kurdi: Evdilqadirê Geylanî, bahasa Persia: عبد القادر گیلانی, bahasa Urdu: عبد القادر آملی گیلانی Abdolqāder Gilāni)ㅤ(...)
 • Abdullah bin Amru bin al-Ash
  Abdullah bin Amru bin al-Ash (عبد الله بن عمرو بن العاص‎) atau Abdullah bin Amru, (lahir 616 M dan meninggal 684 M / 65 H, putra Amru bin al-Ash dari Banu Sahm adalahㅤ(...)
 • Abdullah bin Jahsy
  Abdullah bin Jahsy bin Ri’ab bin Ya‘mur al-Asadi (عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي, lahir kr. 40 sebelum hijrah – wafat di Madinah, 3 H (625 M)) adalah seorangㅤ(...)
 • Abdullah bin Jahsy al-Asadi
  Abdullah bin Jahsy bin Ri’ab bin Ya‘mur al-Asadi (عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي, lahir ca. 40 sebelum hijrah – wafat di Madinah, 3 Hijriyah (625 Masehi)) adalahㅤ(...)
 • Abdullah Ibnu Mas’ud
  Abdullah bin Mas'ud (عبدالله بن مسعود, wafat 652) adalah sahabat Nabi Muhammad dan orang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah.Abdullahㅤ(...)
 • Abdurrahman bin Auf
  Abdurrahman bin Auf (عبد الرحمن بن عوف, lahir 10 tahun setelah Tahun Gajah – meninggal 652 pada umur 72 tahun) adalah salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad yangㅤ(...)
 • Abdurrahman bin Mahdi
  Beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi bin Hassan Al-Anbari Al-Luklu’i Al-Hafizh Al-Kabir Imamul Ilmi, Asy-Syahir.Kun-yah beliau adalah “Abu Sa’id”.Beliau dilahirkan pada tahunㅤ(...)
 • Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di
  As-Sa'di atau As-Si'di (1889–1956 M) adalah seorang Ulama Ahlussunnah, Ahli bahasa Arab, Ahli Fiqih dan Ahli Tafsir, Syaikh yang terkenal dengan kitab tafsir Al-Qur'annyaㅤ(...)
 • abid
  [ark a] tidak berkesudahan; kekal; abadi [Isl] (1) v beribadah; (2) n orang yang taat kepada Tuhan; orang yang saleh
 • Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i
  Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi (أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ‎) atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i (Ashkelon,ㅤ(...)
 • Abu Ayyub al-Anshari
  Abu Ayyub al-Anshari (أبو أيوب الأنصاري) adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang paling tua sekali.Di antara kemuliaannya adalah singgahnya Nabi Muhammad selama kurangㅤ(...)
 • Abu Bakar Ash-Shiddiq
  Abdullah bin Abu Quhafah (عبد الله بن أبي قحافة‎; 572 – 23 Agustus 634/21 Jumadil Akhir 13 H) atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq (أبو بكر الصديق‎), adalahㅤ(...)
 • Abu Darda
  Abu al-Dardaa (أبو الدرداء الأنصاري) adalah Sahabat Nabi Muhammad. Pada awalnya, Dia adalah seorang Yahudi di Madinah.Kemudian setelah Ia mendengarkan dakwah Nabi Muhammadㅤ(...)
 • Abu Daud
  Imam Abu Dawud (817 / 202 H – meninggal di Basrah, 888 / 16 Syawal 275 H, umur 70–71 tahun).Adalah salah seorang perawi hadis, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis laluㅤ(...)
 • Abu Dujanah
  Abu Dujanah Simak bin Kharasha (???-632) (Arab:أبو دجانة) adalah Sahabat Nabi Muhammad. Ia telah mengikuti pertempuran Uhud hingga pertempuran Yamamah pada tahun 632 dalamㅤ(...)
 • Abu Dzar Al-Ghifari
  Jundub bin Junadah bin Sakan (جُندب بن جَنادة‎) atau lebih dikenal dengan nama Abu Dzar al-Ghifari atau Abizar al-Ghifari adalah sahabat Nabi Muhammad. Biografi Abu Dzarㅤ(...)
 • Abu Hanifah
  Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Marzuban (أبو حنيفة نعمان بن ثابت بن زوطا بن مرزبان‎; 699 – 767 M), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (أبو حنيفة‎) (lahirㅤ(...)
 • Abu Hurairah
  Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi (عبدالرحمن بن صخر الأذدي) (lahir 598 - wafat 678), yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah (أبو هريرة), adalah seorang Sahabat Nabiㅤ(...)
 • Abu Jahal
  Amr bin Hisyām (عمرو بن هشام; lahir tahun 570 – meninggal 17 Maret 624 pada umur 53/54 tahun) atau Abu Jahal (artinya Bapak Kebodohan) adalah salah seorang pemimpin pendudukㅤ(...)
 • Abu Lahab
  Abu Lahab bin 'Abdul Muttalib (أبو لهب‎) (meninggal 624) adalah paman Nabi Muhammad yang terkenal akan kebenciannya terhadap ajaran Islam.Namanya disebut dalam Al-Qur'anㅤ(...)
 • Abu l’Baqa al-Husseini al-Kafawi al-Hanafi
  Lahir: 1619 Meninggal: 1683 [1094 H] Penulis Buku: Al-Kulliyyat
 • Abu Muhammad al-Baghawi
  Al-Baghawi atau Imam Baghawi adalah seorang ahli tafsir, ahli hadits dan ulama fiqih dari mazhab Syafi'i yang terkenal dengan karya besarnya sebuah tafsir Al-Qur'an yangㅤ(...)
 • Abu Musa Al-Asy'ari
  Abu Musa al-Asy'ari (أبو موسى الأشعري) , yang bernama asli Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari,adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad.Abu Musa al-Asy'ari berasalㅤ(...)
 • Abu Qasim
  Gelaran yang diberikan kepada junjungan kita Rasulullah ﷺ karena baginda mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Qasim tetapi meninggal dunia ketika semasa kecil.
 • Abu Qatadah
  Al-Harits bin Rab'i lebih dikenal dengan Abu Qatadah merupakan salah seorang sahabat nabi.Ia turut serta dalam pertempuran di Uhud dan Hudaibiyyah.BiografiAbu Qatadah lahirㅤ(...)Sending
User Review
4.78 (18 suara)