Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 4906 – Tasbih di awal siang dan ketika akan tidur

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَ
Shahih Muslim hadis nomor 4906
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna(1) dan Muhammad bin Basysyar(2) -lafazh ini milik Ibnu Mutsanna keduanya berkata:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far(3) Telah menceritakan kepada kami Syu’bah(4) dari Al Hakam(5) dia berkata:
Aku mendengar Ibnu Abu Laila(6) Telah menceritakan kepada kami Ali(7) bahwasanya Fatimah merasa sakit tangannya karena menumbuk tepung dan ketika itu ada seorang pelayan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah ﷺ.
Fatimah datang menemui Rasulullah untuk meminta seorang pembantu.

Tetapi ia tidak berhasil menemui Rasulullah dan hanya bertemu dengan Aisyah.
Kemudian Fatimah menitip pesan kepada Aisyah untuk disampaikan kepada Rasulullah.

Ketika Rasulullah tiba di rumah, Aisyah pun memberitahu beliau tentang kedatangan Fatimah.
Ali bin Abu Thalib berkata:
“Lalu Rasulullah pergi ke rumah kami ketika kami tengah berbaring hendak tidur.

Maka kami segera bangun, tetapi beliau mencegahnya seraya berkata:
‘Tetaplah di tempat kalian! ‘ Kemudian Rasulullah duduk di antara kami hingga saya merasakan dinginnya telapak kaki beliau yang menyentuh dada saya.
Setelah itu, Rasulullah bersabda:

‘Inginkah kalian berdua aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Apabila kalian berbaring hendak tidur, maka bacalah takbir tiga puluh empat kali, tasbih tiga puluh tiga kali, dan tahmid tiga puluh tiga kali.

Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu.’
Telah menceritakannya kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah(8) Telah menceritakan kepada kami Waki’(9) Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu’adz(10) Telah menceritakan kepada kami Bapakku(11) Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna(12) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi(13) seluruhnya dari Syu’bah(4) melalui sanad ini.

Di dalam Hadis Mu’adz dengan menggunakan kalimat:
Apabila ‘kalian berbaring hendak tidur dimalam hari.’
Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb(15) Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah(16) dari Ubaidullah bin Abu Yazid(17) dari Mujahid(18) dari Ibnu Abu laila(19) dari Ali bin Abu Thalib(20) Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakannya kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair(21) dan Ubaid bin Ya’isy(22) dari Abdullah bin Numair(23) Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik(24) dari Atha bin Abu Rabah(25) dari Mujahid(18) dari Ibnu Abu Laila(6) dari Ali(7) dari Nabi ﷺ yang sama dengan Hadis Al Hakam dari Ibnu Abu Laila.

Di dalamnya ada tambahan:
Ali berkata:
‘Saya tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut semenjak saya mendengarnya dari Rasulullah.’
Seseorang bertanya kepadanya:
‘Hai Ali, apakah kamu juga tidak meninggalkan doa ini pada malam perang Shiffin?’
Ali menjawab:
‘Ya.

Saya tidak pernah meninggalkan bacaan ini pada malam perang Shiffin sekalipun.’
Sedangkan di dalam Hadis Atha dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dia berkata:
aku bertanya kepada Ali:
‘Apakah kamu juga tidak meninggalkan doa ini pada malam perang Shiffin? ‘


(3) 👤 Muhammad bin Ja’far , Al Hudzaliy, Abu ‘Abdullah , Ghundar ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 193 Hijriah (± 809 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.


(2) 👤 Muhammad bin Basysyar bin ‘Utsman, Al ‘Abdiy, Abu Bakar, Bindar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 252 Hijriah (± 866 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(4) 👤 Syu’bah bin Al Hajjaj bin Al Warad, Al Azdiy Al Wasithiy, Abu Bistham ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 160 Hijriah (± 777 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.


(5) 👤 Al Hakam bin ‘Utaibah, Abu Muhammad ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 113 Hijriah (± 731 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.

(6) 👤 Abdur Rahman bin Abi Lailaa Yasar, Al Anshariy Al Ausiy, Abu ‘Isa ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 83 Hijriah (± 702 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Dariya.


(7) 👤 Ali bin Abi Thalib bin ‘Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin ‘Abdi Manaf, Al Hasyimiy, Abu Al Hasan, Abu Turab ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 40 Hijriah (± 660 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.

(8) 👤 Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin ‘Utsman, Al ‘Abasiy, Abu Bakar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 235 Hijriah (± 850 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(9) 👤 Waki’ bin Al Jarrah bin Malih, Ar Ru’asiy, Abu Sufyan ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 196 Hijriah (± 812 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Ainul Wardah.

(10) 👤 Ubaidullah bin Mu’adz bin Mu’adz, Al ‘Anbariy, Abu ‘Amru ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 237 Hijriah (± 851 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(11) 👤 Mu’adz bin Mu’adz bin Nashr bin Hassan , Al ‘Anbariy At Tamimiy, Abu Al Mutsannaa ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 196 Hijriah (± 812 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(12) 👤 Muhammad bin Al Mutsannaa bin ‘Ubaid, Al ‘Anaziy, Abu Musa, Az Zaman ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 252 Hijriah (± 866 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(13) 👤 Muhammad bin Ibrahim bin Abi ‘Adiy, As Sulamiy, Abu ‘Amru ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 194 Hijriah (± 810 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(14) 👤 Syu’bah bin Al Hajjaj bin Al Warad, Al Azdiy Al Wasithiy, Abu Bistham ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 160 Hijriah (± 777 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.


(15) 👤 Zuhair bin Harb bin Syaddad, Al Harasyiy An Nasa’iy, Abu Khaitsamah ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 234 Hijriah (± 849 Masehi) ☖ Hidup di Baghdad ⚑ Wafat di Baghdad.

(16) 👤 Sufyan bin ‘Uyainah bin Abi ‘Imran Maimun, Al Hilaliy, Abu Muhammad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 198 Hijriah (± 814 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Marur Rawdz.


(17) 👤 Ubaidullah bin Abi Yazid, Al Makkiy ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 126 Hijriah (± 744 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz.

(18) 👤 Mujahid bin Jabar, Al makhzumiy, Abu Al Hajjaj ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 102 Hijriah (± 721 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Marur Rawdz.


(19) 👤 Abdur Rahman bin Abi Lailaa Yasar, Al Anshariy Al Ausiy, Abu ‘Isa ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 83 Hijriah (± 702 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Dariya.

(20) 👤 Ali bin Abi Thalib bin ‘Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin ‘Abdi Manaf, Al Hasyimiy, Abu Al Hasan, Abu Turab ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 40 Hijriah (± 660 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.


(21) 👤 Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair, Al Hamdaniy Al Kharifiy, Abu ‘Abdur Rahman ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 234 Hijriah (± 849 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.

(22) 👤 Ubaid bin Ya’isy, Al Muhamiliy Al ‘Aththar, Abu Muhammad ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 228 Hijriah (± 843 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(23) 👤 Abdullah bin Numair, Al Hamdaniy Al Kharifiy, Abu Hisyam ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 199 Hijriah (± 815 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.

(24) 👤 Abdul Malik bin Abi Sulaiman Maysarah, Al ‘Urzumiy, Abu Muhammad ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 145 Hijriah (± 762 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(25) 👤 Atha’ bin Abi Rabbah Aslam, Al Qurasyiy, Abu Muhammad ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 114 Hijriah (± 732 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Marur Rawdz.

(26) 👤 Mujahid bin Jabar, Al makhzumiy, Abu Al Hajjaj ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 102 Hijriah (± 721 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Marur Rawdz.


(27) 👤 Abdur Rahman bin Abi Lailaa Yasar, Al Anshariy Al Ausiy, Abu ‘Isa ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 83 Hijriah (± 702 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Dariya.

(28) 👤 Ali bin Abi Thalib bin ‘Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin ‘Abdi Manaf, Al Hasyimiy, Abu Al Hasan, Abu Turab ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 40 Hijriah (± 660 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.
Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut:
Shahih Bukhari 3429
Shahih Bukhari 4942
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video Terkait

Load More
HR. Muslim: 4905 – Tasbih di awal siang dan ketika akan tidur

… ALLAH ‘ADADA KHALQIHI SUBHANALLAH RIDHO NAFSIHI SUBHANALLAH ZINATA ‘ARSYIHI SUBHANALLAH MIDADA KALIMAATIHI Maha suci Allah sebanyak hitungan makhluk-Nya Maha Suci Allah menurut keridlaan-Nya Maha Suci Allah menurut kebesaran arasy-Nya Maha Suci Allah sebanyak paparan kelimat-Nya’ • HR Muslim 4905, Hadits Shahih Muslim 4905, Hadits Muslim No. 4905

HR. Muslim: 4907 – Tasbih di awal siang dan ketika akan tidur

… h tiga puluh tiga kali dan tahmid tiga puluh tiga kali dan takbir tiga puluh empat kali ketika hendak tidur’ Dan telah menceritakannya kepadaku Ahmad Ibnu Sa’id Ad Darimi telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami dengan sanad ini • HR Muslim 4907, Hadits Shahih Muslim 4907, Hadits Muslim No. 4907

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri & suara yang lembut.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
QS. Al-A’raf [7]: 55

―Doa Agar Diberi Keistiqomahan
Ya Rabb kami, janganlah Kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Kau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakan kami rahmat dari sisi-Mu,
karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)
QS. Ali ‘Imran [3]: 8

Hai isteri-isteri Nabi,
kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa.
Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya & ucapkanlah perkataan yang baik,
QS. Al-Ahzab [33]: 32

Yakinlah bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah.
Mohonlah ampunan atas dosamu & dosa orang-orang Mukmin,
laki-laki & perempuan.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tempat pergi & tempat tinggalmu.

QS. Muhammad [47]: 19

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #6

Sifat dasar hukum Alquran adalah keseimbangan dalam hal aspek material dan psikologis, yang disebut sebagai … Alquran dimulai dengan surah Al Fatihah (pembukaan) dan berakhir dengan surah … Alquran adalah panduan dan pedoman manusia bagi mereka yang beriman. Ini dikonfirmasikan oleh Allah dalam surah … Alquran bertindak sebagai Hudan, yang artinya adalah … Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Alquran adalah pedoman untuk orang …

Pendidikan Agama Islam #14

Ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih remaja, baginda telah bekerja mengambil upah sebagai pengembala binatang ternak. Apakah binatang tersebut? … Dalam Islam, teladan yang baik disebut juga dengan istilah … Dalam Islam, pengendalian diri atau kontrol terhadap diri, disebut juga dengan … Pengertian Mujahadah An-Nafs adalah … Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda bahwa berjihad (berjuang) yang paling utama adalah melawan …

Pendidikan Agama Islam #9

Arti hadits maudhu’ adalah … Pengertian ijtihad menurut istilah adalah … Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya disebut dengan … Berdasarkan bahasa, ijma artinya adalah … Era ketidaktahuan juga disebut zaman …

Kamus

Rasul

Siapa itu Rasul? Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syari’at dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Setiap rasul pasti seorang nabi, namun tidak setiap nabi itu seorang rasul, dengan demikian, jumlah nabi jauh lebih banyak dibanding jumlah rasul. Menurut syariat Islam jumlah ras … •

Abubakar Ahmad al-Baihaqi

Siapa itu Abubakar Ahmad al-Baihaqi? Imam Baihaqi , atau lengkapnya Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi , adalah seorang ulama ahli fiqh, ushul fiqh, hadist, dan salah seorang tokoh utama dalam mazhab Syafi’i. Masa muda Imam Baihaqi dilahirkan di Khasrujard, B … • Imam Baihaqi, HR. Baihaqi, HR. al-baihaqi, al-baihaqi, Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, Sunan Baihaqi, Al Baihaqi

As Shabuur

Apa itu As Shabuur? Allah itu Ash-Shabur ◀ Artinya adalah Allah itu Maha Sabar, terutama kepada manusia yang entah sudah berapa banyak dosanya namun Allah tetap mau mengampuni kita dan memberikan kesempatan untuk kita agar mau bertaubat. Setelah kita memahami asma’-asma’ Allah Ta’ala mulai Ar Rahman sampai Ar Rasyid, bisa kita pahami begitu besarnya keinginan A … • As-Shabuur, As-Shabur

istislah

Apa itu istislah? is.tis.lah pendapat bahwa sesuatu adalah sahih karena berfaedah, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum … •

Amru bin al-Jamuh

Siapa itu Amru bin al-Jamuh? Amru bin al-Jamuh lahir 540 M adalah sahabat Nabi Muhammad, ia meninggal 3 H pada saat Perang Uhud. Biografi Amru bin al-Jamuh berasal dari Bani Salamah dan dikenal sebagai salah seorang pemimpin dalam kaumnya. Pada awalnya ia tidak memeluk agama Islam, ia sangat mempercayai berhala-berhala yang disembahnya. Sejak kedatanga … • Amr bin al-Jamuh bin Zayd, Amr bin al-Jamuh

ilmu fikih

Apa itu ilmu fikih? pengetahuan tentang kewajiban yang diperintahkan oleh agama Islam; ilmu tentang hukum syarak … •

Instagram