Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 4643 – Haramnya mendiamkan orang lain lebih dari tiga hari

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أ
Shahih Muslim hadis nomor 4643
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya(1) dia berkata:
Aku membaca Hadis Malik(2) dari Ibnu Syihab(3) dari ‘Athaa bin Yazid Al Laitsi(4) dari Abu Ayyub Al Anshari(5) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga malam.
Keduanya saling bertemu, tetapi mereka saling tak acuh satu sama lain.

Yang paling baik di antara keduanya ialah yang lebih dahulu memberi salam.”

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id(6) dan Abu Bakr bin Abu Syaibah(7) serta Zuhair bin Harb(8) mereka berkata:
Telah menceritakan kepada kami Sufyan(9):
Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya(10):
Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb(11):
Telah mengabarkan kepadaku Yunus(12):
Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid(13):
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb(14) dari Az Zubaid(15):
Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali(16) dan Muhammad bin Rafi’(17) serta ‘Abad bin Humaid(18) dari ‘Abdur Razzaq(19) dari Ma’mar(20) seluruhnya dari Az Zuhri(21) dengan sanad Malik, dengan Hadis yang serupa.

Kecuali Malik yang menggunakan lafazh:
‘Fayashuddu Hadza wa yashuddu Hadza.’
(keduanya saling berpaling).(3) 👤 Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab, Al Qurasyiy Az Zuhriy, Abu Bakar ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 124 Hijriah (± 742 Masehi) ☖ Hidup di Madinah.

(2) 👤 Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir, Al Ashbahiy Al Humairiy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 179 Hijriah (± 795 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.


(4) 👤 Atha’ bin Yazid, Al Laitsiy Al Janda’iy, Abu Muhammad ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 107 Hijriah (± 725 Masehi) ☖ Hidup di Madinah.

(5) 👤 Khalid bin Zaid bin Kulaib, Al Anshari, Abu Ayyub ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 50 Hijriah (± 670 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Negeri Rumawi.


(6) 👤 Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif bin ‘Abdullah , Ats Tsaqafiy Al Baghlaniy, Abu Raja’ ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 240 Hijriah (± 854 Masehi) ☖ Hidup di Himsh.

(7) 👤 Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin ‘Utsman, Al ‘Abasiy, Abu Bakar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 235 Hijriah (± 850 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(8) 👤 Zuhair bin Harb bin Syaddad, Al Harasyiy An Nasa’iy, Abu Khaitsamah ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 234 Hijriah (± 849 Masehi) ☖ Hidup di Baghdad ⚑ Wafat di Baghdad.

(9) 👤 Sufyan bin ‘Uyainah bin Abi ‘Imran Maimun, Al Hilaliy, Abu Muhammad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 198 Hijriah (± 814 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Marur Rawdz.


(10) 👤 Harmalah bin Yahya bin ‘Abdullah bin Harmalah, Abu Hafsh ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 244 Hijriah (± 858 Masehi) ☖ Hidup di Maru.

(11) 👤 Abdullah bin Wahab bin Muslim, Al Qurasyiy, Abu Muhammad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 197 Hijriah (± 813 Masehi) ☖ Hidup di Maru ⚑ Wafat di Maru.


(12) 👤 Yunus bin Yazid bin Abi An Najjad, Al Ayliy, Abu Zaid ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 159 Hijriah (± 776 Masehi) ☖ Hidup di Syam ⚑ Wafat di Maru.

(13) 👤 Hajib bin Al Walid bin Maymun, Abu Ahmad, Al A’war ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 228 Hijriah (± 843 Masehi) ☖ Hidup di Syam.


(14) 👤 Muhammad bin Harb, Al Khawlaniy, Abu ‘Abdullah , Al Abrasy ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 194 Hijriah (± 810 Masehi) ☖ Hidup di Syam.

(15) 👤 Muhammad bin Al Walid bin ‘Amir, Az Zubaidiy Al Himshiy, Abu Al Hudzail ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 147 Hijriah (± 764 Masehi) ☖ Hidup di Syam.


(16) 👤 Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad, Al Hanzhaliy Al Marwaziy, Abu Ya’qub, Ibnu Rahawaih ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 238 Hijriah (± 852 Masehi) ☖ Hidup di Himsh ⚑ Wafat di Nihawand.

(17) 👤 Muhammad bin Rafi’ bin Abi Zaid Sabur, Al Qusyairiy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 245 Hijriah (± 859 Masehi) ☖ Hidup di Himsh.


(18) 👤 Abdul Hamid bin Humaid bin Nashr, Al Kaisysyiy, Abu Muhammad, Abdu ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 249 Hijriah (± 863 Masehi) ☖ Hidup di Himsh ⚑ Wafat di Karbala.

(19) 👤 Abdur Razzaq bin Hammam bin Nafi’, Al Humairiy Ash Shan’aniy, Abu Bakar ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 211 Hijriah (± 826 Masehi) ☖ Hidup di Yaman ⚑ Wafat di Yaman.


(20) 👤 Ma’mar bin Raosyid, Al Azdiy Al Bashriy, Abu ‘Urwah ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 154 Hijriah (± 771 Masehi) ☖ Hidup di Yaman.

(21) 👤 Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Syihab, Al Qurasyiy Az Zuhriy, Abu Bakar ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 124 Hijriah (± 742 Masehi) ☖ Hidup di Madinah.


Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut:
Shahih Bukhari 5611
Shahih Bukhari 5613
Shahih Bukhari 5768
Shahih Muslim 4644
Sunan Abu Daud 4265
Sunan Abu Daud 4266
Sunan Abu Daud 4268
Sunan Tirmidzi 1855
• Musnad Ahmad 1504
• Musnad Ahmad 15668
• Musnad Ahmad 15669
• Musnad Ahmad 18161
• Musnad Ahmad 22428
• Musnad Ahmad 22473
• Musnad Ahmad 22481
• Muwatho Malik 1410
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video Terkait

Load More
HR. Muslim: 4644 – Haramnya mendiamkan orang lain lebih dari tiga hari

… n Rafi’ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Fudaik Telah mengabarkan kepada kami Adh Dhahak yaitu Ibnu ‘Utsman dari dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa Rasulullah “Tidak halal bagi seorang mukmin untuk tidak bersapaan dengan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga hari” • HR Muslim 4644, Hadits Shahih Muslim 4644, Hadits Muslim No. 4644

HR. Muslim: 4645 – Haramnya mendiamkan orang lain lebih dari tiga hari

… Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz yaitu Ibnu Muhammad dari Al A’laa dari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah “Tidak boleh menghajr (mendiamkan) sesama muslim lebih dari tiga hari” • HR Muslim 4645, Hadits Shahih Muslim 4645, Hadits Muslim No. 4645

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Hanya yang makmurkan masjid Allah ialah yang beriman kepada Allah & Hari kemudian,
serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat & tak takut selain kepada Allah,
merekalah yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk
QS. At-Taubah [9]: 18

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri kepada sesama,
yaitu orang yang tidak memiliki rasa belas kasih & orang yang selalu memuji diri sendiri.
QS. An-Nisa’ [4]: 36

Ibrahim berkata:
“Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya,
kecuali orang-orang yang sesat”.
QS. Al-Hijr [15]: 56

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya & menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).
QS. An-Nazi’at [79]: 40-41

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #4

Surah dalam Alquran yang mengatakan larangan untuk melakukan terlalu banyak, makan dan minum adalah … Setelah Yakin, dalam surah Al-A’raf ayat 26, pakaian terbaik ada di mata Allah Subhanahu Wa Ta`ala adalah … Aurat dari tubuh pria adalah mulai … Fungsi pakaian adalah … Kejujuran adalah karakteristik dari seorang Muslim, sementara berbohong atau ketidakjujuran adalah fitur dari orang …

Pendidikan Agama Islam #7

Alquran adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah … Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara lahiriah, manusia dengan sesama manusia dan orang-orang dengan lingkungannya disebut hukum … Hukum yang berkaitan dengan perilaku moral manusia dalam kehidupan disebut hukum … Sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah ..Hadits adalah Mubayyin untuk Alquran. Arti dari Mubayyin adalah ..

Pendidikan Agama Islam #30

Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah jika kita melihat kemungkaran untuk mencegahnya pertama kali dengan … بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً Arti dari hadist diatas adalah …Di bawah ini adalah cara untuk menjadikan semangat mengamalkan ilmu dalam kehidupan kecuali …كادَ الفَقْرُ أنْ يَكُوْنَ كُفْرًا Arti dari kalimat di atas adalah …Siapakah ilmuan muslim yang pertama menjadi penemu Al-Jabar?

Kamus

Subhanahu wa ta’ala

Apa itu Subhanahu wa ta’ala? Subhanahu Wa Ta’ala adalah singkatan dari dua sifat Allah, yaitu Subhanahu wa Ta’ala, yang artinya adalah Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Dalam banyak teks Islam seperti yang ada di Al-Qur’an dan hadis, gelar ini umumnya disisipkan setelah menyebut nama Allah. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ Subhanahu wa-ta ‘ala ta.a.la Mahati … • Subhanahu Wa Ta`ala, subhanahu wa ta’ala, Ta’ala, taala, SWT, S.W.T., s.w.t,

Al Khaafidh

Apa itu Al Khaafidh? Allah itu Al-Khafidh ◀ Allah itu Al-Khafidh, maksudnya adalah Allah Maha Merendahkan siapapun yang dikehendaki-Nya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. &128161; Misalnya, Allah bisa merendahkan orang-orang kafir yang ingkar kepadanya dengan menurunkan azab dunia kepada mereka berupa bencana, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Al Khaafidh ter … • Al-Khaafidh, Al-Khafidh

Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar

Siapa itu Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar? Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar adalah seorang ulama dari golongan tabi’in, dan ahli fiqih ternama yang termasuk dalam Tujuh Fuqaha Madinah. Al-Qasim adalah cucu dari sahabat Nabi Abu Bakar ash-Shiddiq. Ayahnya adalah Muhammad bin Abu Bakar, sedangkan ibunya salah seorang dari putr … • al-Qasim ibn Muhammad • Al-Qasim bin Muhammad

Batal

Apa itu Batal? Batal adalah salah satu dari hukum Islam. Batal adalah sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat. Seperti salat yang dikerjakan dengan rukun dan syarat yang tidak sesuai. contoh: melakukan salat tanpa penyempurnaan rukun … •

Junaid al-Baghdadi

Siapa itu Junaid al-Baghdadi? Al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid Abu Qasim al-Qawariri al-Khazzaz al-Nahawandî al-Baghdadi al-Syafi’i, atau lebih dikenal dengan Al-Junaid al-Baghdadî, lahir di Nihawand, Persia, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam mazhab Imam Syafi’i, dan akhirnya menjadi qadi kepala di Baghdad. Dia mempelajari ilmu fiqih kepa … • Junaid, Al-Junaid, Sayyid at-Taifa

mujahadat

Apa itu mujahadat? mu.ja.ha.dat perang membela agama Islam; usaha menahan hawa nafsu … •

Instagram