Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 3849 – Haramnya menggunaan bejana emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْ
Shahih Muslim hadis nomor 3849
Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Amru bin Sahl bin Ishaq bin Muhammad bin Al Asy’ats bin Qais(1) dia berkata:
Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah(2) aku mendengarnya dia menyebutkan dari Abu Farwah(3), dia mendengar dari Abdullah bin ‘Ukaim(4) dia berkata:
“Kami berada di Madain bersama Hudzaifah(5).
Hudzaifah minta minum lalu diberi minum oleh pembesar negeri itu dalam bejana perak.

Maka bejana itu dilemparkan oleh Hudzaifah seraya berkata:
‘Ku kabarkan kepadamu bahwa aku telah memerintahkan kepadanya untuk tidak memberiku minum dalam bejana perak.
Karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda:

‘Jangan minum dalam bejana emas atau perak, dan jangan memakai sutera kembang atau sutera biasa, karena barang-barang itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan untuk kamu kelak di akhirat.”

Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Umar(6):
Telah menceritakan kepada kami Sufyan(7) dari Abu Farwah Al Juhani(8) ia berkata:
Aku mendengar ‘Abdullah bin ‘Ukaim(9) berkata:
kami bersama Hudzaifah di Madain, …… dan seterusnya dengan Hadis yang serupa, namun di dalam Hadisnya tidak di sebutkan lafazh ‘hari kiamat.’
Dan telah menceritakan kepadaku ‘Abdul Jabbar bin Al A’la(10):
Telah menceritakan kepada kami Sufyan(7):
Pertama kali telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Najih(12) dari Mujahid(13) dari Ibnu Abu Laila(14) dari Hudzaifah(5):
Kemudian telah menceritakan kepada kami Yazid(16) yang dia dengar dari Ibnu Abu Laila(14) dari Hudzaifah(5):
Kemudian telah menceritakan kepada kami Abu Farwah(3) dia berkata:
Aku mendengar Ibnu ‘Ukaim(20), dan aku mengira bahwa Ibnu Abu Laila(14) mendengarnya dari Ibnu ‘Ukaim(20), dia berkata:
Kami bersama Hudzaifah(5) di Madain……(kemudian dia menyebutkan Hadis yang serupa namun dia tidak menyebutkan ‘hari kiamat’).

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’adz Al ‘Anbari(24):
Telah menceritakan kepada kami Bapakku(25):
Telah menceritakan kepada kami Syu’bah(26) dari Al Hakam(27) bahwa dia mendengar ‘Abdur Rahman(28) yaitu Ibnu Abu Laila berkata:
Aku melihat Hudzaifah(5) meminta air ketika dia berada di Madain, kemudian datanglah kepadanya seseorang dengan membawa bejana dari perak… (kemudian dia menyebutkan Hadis yang semakna dengan Hadis Ibnu ‘Ukaim dari Hudzaifah.
Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah(30):
Telah menceritakan kepada kami Waki’(31):
Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain:
Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna(32) dan Ibnu Basysyar(33) keduanya berkata:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far(34):
Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain:
Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna(35):
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi(36):
Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain:
Dan telah menceritakan kepadaku ‘Abdur Rahman bin Bisyr(37):
Telah menceritakan kepada kami Bahz(38) (seluruhnya),
Dari Syu’bah(26) seperti Hadis Mu’adz beserta sanadnya, namun di dalam Hadisnya tidak seorangpun dari mereka yang menyebutkan ‘Aku melihat Hudzaifah’ selain Mu’adz saja.

Yang mereka katakan adalah ‘Sesungguhnya Hudzaifah meminta air minum.’
Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim(40):
Telah mengabarkan kepada kami Jarir(41) dari Manshur(42):
Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain:
Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna(35):
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi(36) dari Ibnu ‘Aun(45) keduanya dari Mujahid(13) dari ‘Abdur Rahman bin Abu Laila(47) dari Hudzaifah(5) dari Nabi ﷺ dengan Hadis semakna yang telah kami sebutkan.(3) 👤 Muslim bin Salim, An Nahdiy Al Juhaniy, Abu Farwah ✶ Tabi’in kalangan biasa ☖ Hidup di Kufah.

(2) 👤 Sufyan bin ‘Uyainah bin Abi ‘Imran Maimun, Al Hilaliy, Abu Muhammad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 198 Hijriah (± 814 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Marur Rawdz.


(4) 👤 Abdullah bin ‘Ukaim, Al Juhaniy, Abu Ma’bad ✶ Shahabat ☖ Hidup di Kufah.

(5) 👤 Hudzaifah bin Al Yaman, Abu ‘Abdullah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 36 Hijriah (± 656 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(6) 👤 Muhammad bin Yahya bin Abi ‘Umar, Al ‘Adaniy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 243 Hijriah (± 857 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Marur Rawdz.

(7) 👤 Sufyan bin ‘Uyainah bin Abi ‘Imran Maimun, Al Hilaliy, Abu Muhammad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 198 Hijriah (± 814 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Marur Rawdz.


(8) 👤 Muslim bin Salim, An Nahdiy Al Juhaniy, Abu Farwah ✶ Tabi’in kalangan biasa ☖ Hidup di Kufah.

(9) 👤 Abdullah bin ‘Ukaim, Al Juhaniy, Abu Ma’bad ✶ Shahabat ☖ Hidup di Kufah.


(10) 👤 Abdul Jabbar bin Al ‘Alaa’ bin ‘Abdul Jabbar, Al ‘Atthar Al Bashriy, Abu Bakar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 248 Hijriah (± 862 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz.

(11) 👤 Sufyan bin ‘Uyainah bin Abi ‘Imran Maimun, Al Hilaliy, Abu Muhammad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 198 Hijriah (± 814 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Marur Rawdz.


(12) 👤 Abdullah bin Abi Najih Yasar, Ats Tsaqafiy, Abu Yasar ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ↺ Wafat tahun 131 Hijriah (± 749 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Marur Rawdz.

(13) 👤 Mujahid bin Jabar, Al makhzumiy, Abu Al Hajjaj ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 102 Hijriah (± 721 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Marur Rawdz.


(14) 👤 Abdur Rahman bin Abi Lailaa Yasar, Al Anshariy Al Ausiy, Abu ‘Isa ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 83 Hijriah (± 702 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Dariya.

(15) 👤 Hudzaifah bin Al Yaman, Abu ‘Abdullah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 36 Hijriah (± 656 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(16) 👤 Yazid bin Abi Ziyad, Al Qurasyiy Al Hasyimiy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 136 Hijriah (± 753 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.

(17) 👤 Abdur Rahman bin Abi Lailaa Yasar, Al Anshariy Al Ausiy, Abu ‘Isa ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 83 Hijriah (± 702 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Dariya.


(18) 👤 Hudzaifah bin Al Yaman, Abu ‘Abdullah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 36 Hijriah (± 656 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.

(19) 👤 Muslim bin Salim, An Nahdiy Al Juhaniy, Abu Farwah ✶ Tabi’in kalangan biasa ☖ Hidup di Kufah.


(20) 👤 Abdullah bin ‘Ukaim, Al Juhaniy, Abu Ma’bad ✶ Shahabat ☖ Hidup di Kufah.

(21) 👤 Abdur Rahman bin Abi Lailaa Yasar, Al Anshariy Al Ausiy, Abu ‘Isa ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 83 Hijriah (± 702 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Dariya.


(22) 👤 Abdullah bin ‘Ukaim, Al Juhaniy, Abu Ma’bad ✶ Shahabat ☖ Hidup di Kufah.

(23) 👤 Hudzaifah bin Al Yaman, Abu ‘Abdullah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 36 Hijriah (± 656 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(24) 👤 Ubaidullah bin Mu’adz bin Mu’adz, Al ‘Anbariy, Abu ‘Amru ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 237 Hijriah (± 851 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(25) 👤 Mu’adz bin Mu’adz bin Nashr bin Hassan , Al ‘Anbariy At Tamimiy, Abu Al Mutsannaa ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 196 Hijriah (± 812 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.


(26) 👤 Syu’bah bin Al Hajjaj bin Al Warad, Al Azdiy Al Wasithiy, Abu Bistham ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 160 Hijriah (± 777 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(27) 👤 Al Hakam bin ‘Utaibah, Abu Muhammad ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 113 Hijriah (± 731 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.


(28) 👤 Abdur Rahman bin Abi Lailaa Yasar, Al Anshariy Al Ausiy, Abu ‘Isa ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 83 Hijriah (± 702 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Dariya.

(29) 👤 Hudzaifah bin Al Yaman, Abu ‘Abdullah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 36 Hijriah (± 656 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(30) 👤 Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin ‘Utsman, Al ‘Abasiy, Abu Bakar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 235 Hijriah (± 850 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.

(31) 👤 Waki’ bin Al Jarrah bin Malih, Ar Ru’asiy, Abu Sufyan ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 196 Hijriah (± 812 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Ainul Wardah.


(32) 👤 Muhammad bin Al Mutsannaa bin ‘Ubaid, Al ‘Anaziy, Abu Musa, Az Zaman ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 252 Hijriah (± 866 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(33) 👤 Muhammad bin Basysyar bin ‘Utsman, Al ‘Abdiy, Abu Bakar, Bindar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 252 Hijriah (± 866 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(34) 👤 Muhammad bin Ja’far , Al Hudzaliy, Abu ‘Abdullah , Ghundar ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 193 Hijriah (± 809 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(35) 👤 Muhammad bin Al Mutsannaa bin ‘Ubaid, Al ‘Anaziy, Abu Musa, Az Zaman ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 252 Hijriah (± 866 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(36) 👤 Muhammad bin Ibrahim bin Abi ‘Adiy, As Sulamiy, Abu ‘Amru ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 194 Hijriah (± 810 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(37) 👤 Abdur Rahman bin Basyar bin Al Hakam, Al ‘Abdiy An Naysaburiy, Abu Muhammad ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 260 Hijriah (± 874 Masehi) ☖ Hidup di Himsh.


(38) 👤 Bahza bin Asad, Abu Al Aswad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 197 Hijriah (± 813 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(39) 👤 Syu’bah bin Al Hajjaj bin Al Warad, Al Azdiy Al Wasithiy, Abu Bistham ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 160 Hijriah (± 777 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.


(40) 👤 Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad, Al Hanzhaliy Al Marwaziy, Abu Ya’qub, Ibnu Rahawaih ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 238 Hijriah (± 852 Masehi) ☖ Hidup di Himsh ⚑ Wafat di Nihawand.

(41) 👤 Jarir bin ‘Abdul Hamid bin Qarth, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 188 Hijriah (± 804 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(42) 👤 Manshur bin Al Mu’tamir, As Sulamiy, Abu ‘Ittab ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ↺ Wafat tahun 132 Hijriah (± 750 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.

(43) 👤 Muhammad bin Al Mutsannaa bin ‘Ubaid, Al ‘Anaziy, Abu Musa, Az Zaman ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 252 Hijriah (± 866 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(44) 👤 Muhammad bin Ibrahim bin Abi ‘Adiy, As Sulamiy, Abu ‘Amru ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 194 Hijriah (± 810 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(45) 👤 Abdullah bin ‘Aun bin Arthaban, Al Muzaniy Al Kharaz, Abu ‘Aun ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ↺ Wafat tahun 150 Hijriah (± 767 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(46) 👤 Mujahid bin Jabar, Al makhzumiy, Abu Al Hajjaj ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 102 Hijriah (± 721 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Marur Rawdz.

(47) 👤 Abdur Rahman bin Abi Lailaa Yasar, Al Anshariy Al Ausiy, Abu ‘Isa ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 83 Hijriah (± 702 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Dariya.


(48) 👤 Hudzaifah bin Al Yaman, Abu ‘Abdullah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 36 Hijriah (± 656 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut:
Shahih Bukhari 5006
Shahih Bukhari 5202
Shahih Muslim 3850
Sunan Nasai 5206
• Musnad Ahmad 22225
• Musnad Ahmad 22275
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video Terkait

Load More

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Engkau masukkan malam ke dalam siang & Engkau masukkan siang ke dalam malam.
Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati,
Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup.
Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)
QS. Ali ‘Imran [3]: 27

Hai anak Adam, sungguh Kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat & pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu sebagian dari kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka slalu ingat
QS. Al-A’raf [7]: 26

Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit & di bumi,
dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.
QS. Ali ‘Imran [3]: 109

Telah nampak kerusakan di darat & di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,
Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka,
agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
QS. Ar-Rum [30]: 41

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #13

Nama pedang Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? … Apa makanan kegemaran Nabi Muhammad Shallallah...

Pendidikan Agama Islam #5

Berikut ini, yang tidak mengandung moral terpuji, adalah … Orang yang jujur akan senantiasa mengatakan … Lawan kata dari jujur ??adalah … Orang yang suka berbohong adalah orang ̷...

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-...

Kamus

Sahl bin Sa’ad Sa’idi

Siapa itu Sahl bin Sa’ad Sa’idi? Abul Abbas Sahl bin Sa’ad Sā’idi adalah termasuk sahabat Nabi ﷺ dan sahabat Ali bin Abi Thalib serta perawi hadis Ghadir. Baiat kepada Nab...

Bulan Jumadil Akhir

Apa itu Bulan Jumadil Akhir? Bulan ini terdiri dari 29 hari dan memiliki nama lain yaitu Jumadil Tsaniyah. Nama bulan ini berasal dari disambutnya bulan baru yang bebasnya masa sulit yang diawali pada...

Ayyamul Bidh

Apa itu Ayyamul Bidh? Puasa ayyamul bidh adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada pertengahan bulan. Waktu penetapan puasa ayyamul bidh ini berdasarkan pada kalender qomariah. Kamu tidak bisa menentuk...

Abdul Qadir al-Jailani

Siapa itu Abdul Qadir al-Jailani? Abdul Qadir Jaelani atau Abd al-Qadir al-Gilani adalah seorang ulama fiqih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Ia a...

imam

Apa itu imam? pemimpin salat ; pemimpin; kepala ; pemimpin; penghulu; imam Bonjol; imam Mahdi; pemimpin mazhab; imam Syafei; imam Hambali; Kat pastor yang mempersembahkan kurban misa atau memi...

qasar

Apa itu qasar? qa.sar pemendekan rakaat salat wajib dari empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai keringanan bagi orang musafir … •

Instagram