Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 3849 – Haramnya menggunaan bejana emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْ

Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Amru bin Sahl bin Ishaq bin Muhammad bin Al Asy’ats bin Qais dia berkata:
Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah aku mendengarnya dia menyebutkan dari Abu Farwah, dia mendengar dari Abdullah bin ‘Ukaim dia berkata:
“Kami berada di Madain bersama Hudzaifah.
Hudzaifah minta minum lalu diberi minum oleh pembesar negeri itu dalam bejana perak.

Maka bejana itu dilemparkan oleh Hudzaifah seraya berkata:
‘Ku kabarkan kepadamu bahwa aku telah memerintahkan kepadanya untuk tidak memberiku minum dalam bejana perak.
Karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda:

‘Jangan minum dalam bejana emas atau perak, dan jangan memakai sutera kembang atau sutera biasa, karena barang-barang itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan untuk kamu kelak di akhirat.”
Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Umar:
Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah Al Juhani ia berkata:
Aku mendengar ‘Abdullah bin ‘Ukaim berkata:
kami bersama Hudzaifah di Madain, …… dan seterusnya dengan Hadits yang serupa, namun di dalam Haditsnya tidak di sebutkan lafazh ‘hari kiamat.’ Dan telah menceritakan kepadaku ‘Abdul Jabbar bin Al A’la:
Telah menceritakan kepada kami Sufyan:
Pertama kali telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dari Hudzaifah:
Kemudian telah menceritakan kepada kami Yazid yang dia dengar dari Ibnu Abu Laila dari Hudzaifah:
Kemudian telah menceritakan kepada kami Abu Farwah dia berkata:
Aku mendengar Ibnu ‘Ukaim, dan aku mengira bahwa Ibnu Abu Laila mendengarnya dari Ibnu ‘Ukaim, dia berkata:
Kami bersama Hudzaifah di Madain……(kemudian dia menyebutkan Hadits yang serupa namun dia tidak menyebutkan ‘hari kiamat’).

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’adz Al ‘Anbari:
Telah menceritakan kepada kami Bapakku:
Telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al Hakam bahwa dia mendengar ‘Abdur Rahman yaitu Ibnu Abu Laila berkata:
Aku melihat Hudzaifah meminta air ketika dia berada di Madain, kemudian datanglah kepadanya seseorang dengan membawa bejana dari perak… (kemudian dia menyebutkan Hadits yang semakna dengan Hadits Ibnu ‘Ukaim dari Hudzaifah.
Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah:
Telah menceritakan kepada kami Waki’:
Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain:
Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far:
Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain:
Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna:
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi:
Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain:
Dan telah menceritakan kepadaku ‘Abdur Rahman bin Bisyr:
Telah menceritakan kepada kami Bahz (seluruhnya), Dari Syu’bah seperti Hadits Mu’adz beserta sanadnya, namun di dalam Haditsnya tidak seorangpun dari mereka yang menyebutkan ‘Aku melihat Hudzaifah’ selain Mu’adz saja.

Yang mereka katakan adalah ‘Sesungguhnya Hudzaifah meminta air minum.’ Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim:
Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur:
Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain:
Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna:
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi dari Ibnu ‘Aun keduanya dari Mujahid dari ‘Abdur Rahman bin Abu Laila dari Hudzaifah dari Nabi ﷺ dengan Hadits semakna yang telah kami sebutkan.

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
Bagikan ke WA

Video Terkait

More Videos

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Hanya yang makmurkan masjid Allah ialah yang beriman kepada Allah & Hari kemudian,
serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat & tak takut selain kepada Allah,
merekalah yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk
QS. At-Taubah [9]: 18

Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh & ia dalam keadaan beriman,
maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya)
dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.
QS. Ta Ha [20]: 112

Hai manusia,
apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu & menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
QS. Al-Infitar [82]: 6-7

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #14

Ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih remaja, baginda telah bekerja mengambil upah sebagai pengembala binatang ternak. Apakah binatang tersebut? … Dalam Islam, teladan y...

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah memperca...

Pendidikan Agama Islam #25

Surah Al-Insyirah terdiri dari … ayat.Surah Al-Insyirah diawali dengan lafal … أَلَمْ dalam surah Al-Insyirah berarti …وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Ayat...

Kamus

rukun iman

Apa itu rukun iman? dasar keyakinan dalam agama Islam, yaitu percaya kepada Allah, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-Nya, kepada para nabi dan rasul-Nya, kepada hari kiamat, dan kepada untung baik dan...

Haji Wada’

Apa itu Haji Wada’? Haji Wada’ atau Haji Perpisahan merupakan haji terakhir bagi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, nabi umat Islam, yang dilaksanakan pada tahun 10 Hijriyah . Kaum...

kuud

Apa itu kuud? ku.ud duduk pada waktu salat … •

Al-An’am

Apa itu Al-An’am? Surah Al-An’am adalah surah ke-6 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 165 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah, karena hampir seluruh ayat surah ini diturunka...

Muhammad bin Ka’ab Al-Quradhi

Siapa itu Muhammad bin Ka’ab Al-Quradhi? Nama Dan Nasabnya
Beliau adalah Muhammad bin Ka’ab bin Salim Al-Quradhi Al-Madani. Beliau dinisbatkan kepada suku Quraidhah sebuah suku yang terk...

Matan

Apa itu Matan? Matan menurut bahasa berarti punggung jalan tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadits yang menjadi isi riwayat. A...

Instagram