Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 2127 – Haji ifrad

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ال

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dan Muhammad bin Rumh semuanya dari Laits bin Sa’idQutaibah berkata- Telah menceritakan kepada kami Laits dari Abu Zubair dari Jabir radliallahu ‘anhu, bahwa ia berkata:
Kami pernah memulai ihram bersama Rasulullah ﷺ pada haji ifrad, sedangkan Aisyah memulai Umrah.
Ketika kami berada di Sarif Aisyah haid, maka setelah kami tiba, kami melakukan thawaf di Ka’bah dan sa’i antara Shafa dan Marwah.

Setelah itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang di atantara kami yang tidak memiliki hadyu (hewan kurban) agar bertahallul.
Kami tanyakan, “Tahallul apa?”
beliau menjawab:
Tahallul secara keseluruhan.”
Jabir berkata:
Maka kamipun menggauli isteri-isteri kami, memakai wewangian dan mengenakan pakaian, sedangkan jarak antara kami dengan (hari) Arafah hanya empat malam saja.
Kemudian di hari tarwiyah kami mulai berihram lagi.

Lalu Rasulullah ﷺ menemui ‘Aisyah dan beliau mendapatinya sedang menangis, lalu beliaupun menanyainya:
“Kenapa kamu menangis?”
Aisyah menjawab, “Karena aku sedang haid padahal orang-orang telah bertahallul, sedang aku belum bertahallul dan belum melaksanakan thawaf padahal mereka sekarang telah pergi untuk melaksanakan haji.”
Beliau bersabda:

“Sesungguhnya perkara ini telah ditetapkan oleh Allah atas kaum wanita dari keturunan bani Adam.

Oleh karena itu segera mandilah kamu, kemudian berihramlah untuk melaksanakan haji.”
Aisyah kemudian melaksanakannya, lalu ia jalani wukuf dan berhenti pada tempat yang telah ditentukan.

Setelah suci, maka Aisyah thawaf di Ka’bah dan Sa’i antara Shafa dan Marwah.
Kemudian beliau bersabda:

“Kamu telah bertahallul dari hajimu dan juga umrahmu sekaligus.”
Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, tapi aku merasa belum melakukan thawaf di Baitullah, sampai aku melaksanakan haji.”
Beliau bersabda:

“Wahai Abdurrahman, bawalah dia dan umrahkanlah ia dari tan’im.”
Dan saat itu adalah malam hashbah (yakni malam keluarnya para jama’ah haji dari Mekkah setelah hari tasyriq).
Dan telah meceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim dan Abdu bin HamidIbnu Hatim berkata- Telah menceritakan kepada kami -sementara Abdu mengatakan- Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu ‘anhuma berkata:
Nabi ﷺ menemui ‘Aisyah dan beliau mendapatinya sedang menangis.

Lalu ia menyebutkan seperti hadits Al Laits sampai akhir, dan sebelumnya ia tidak menyebutkan dari hadits Al Laits.
Dan Telah meceritakan kepada kami Abu Ghassan Al Misma’i Telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Hisyam telah menceritakan kepadaku bapakku dari Mathar dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdillah bahwa pada saat Nabi ﷺ melaksanakan haji, Aisyah berihram untuk umrah.

Lalu ia menyebutkan hadits yang semakna dengan hadits Al Laits, dan dalam hadits itu ia menambahkan:
Dan Rasulullah ﷺ adalah seorang lelaki yang suka mempermudah, jika ia (Aisyah) ingin melaksanakan sesuatu maka beliaupun akan mengabulkan keinginannya.
Maka beliau menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakar untuk mengantarnya sehingga ia berihram untuk umrah dari Tan’im.

Mathar berkata:
Abu Az Zubair berkata:
Apabila Aisyah melaksanakan haji, maka ia akan melakukan sebagaimana yang dilakukannya ketika masih bersama Nabi ﷺ.

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
Bagikan ke WA

Video Terkait

More Videos
HR. Muslim: 2125 – Haji ifrad

Dan Telah meceritakan kepada kami Yahya bin Habib Al Haritsi Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits Telah menceritakan kepada kami Qurrah Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Jubai...

HR. Muslim: 2119 – Haji ifrad

Dan Telah meceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa’id dari Amrah ia berkata, saya mendengar Aisyah radli...

HR. Muslim: 2124 – Haji ifrad

Dan telah meceritakan kepadaku Hasan bin Ali Al Hulwani Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hujab telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Nafi’ telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu N...

HR. Muslim: 2123 – Haji ifrad

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim Telah menceritakan kepada kami Bahz Telah menceritakan kepada kami Wuhaib Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Thawus dari bapaknya dari Aisyah ra...

HR. Muslim: 2134 – Haji ifrad

Dan Telah meceritakan kepada kami Muhammad bin Ma’mar bin Rabi’i Al Qaisi Telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam Al Mughirah bin Salamah Al Makhzumi dari Abu Awanah dari Abu Bisyr dari ...

HR. Muslim: 2122 – Haji ifrad

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhamamd bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar semuanya dari Ghundar – Ibnul Mutsanna berkata- Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah & carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya,
dan berjihadlah pada jalan-Nya,
supaya kamu mendapat keberuntungan.
QS. Al-Ma’idah [5]: 35

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia,
ialah Baitullah di Mekah yang diberkahi & menjadi petunjuk bagi semua manusia.
QS. Ali ‘Imran [3]: 96

Tertolaklah kalian karena telah mengingkari kebenaran hari kebangkitan.
Bahkan kalian adalah orang-orang yang mencintai dunia dengan kegemerlapannya & mengabaikan akhirat dengan segala kenikmatannya.
QS. Al-Qiyamah [75]: 20

Orang yang bertakwa kepada Tuhannya mendapat tempat yang tinggi,
di atasnya dibangun pula tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya.
Allah tidak akan memungkiri janji-Nya.
QS. Az-Zumar [39]: 20

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-...

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah memperca...

Pendidikan Agama Islam #2

Salah satu Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al ‘Adl, yang berarti bahwa Allah … Allah memiliki sifat Yang Maha Mengumpulkan, yang artinya … Sifat adil Allah berlaku untuk … S...

Kamus

Taqiyyah

Apa itu Taqiyyah? Taqiyyah adalah sebuah istilah Islam yang merujuk kepada praktik dan kepercayaan penyangkalan atau pembantahan keagamaan dalam menghadapi penganiayaan. Istilah lainnya untuk istilah...

mutawatir

Apa itu mutawatir? Hadis Mutawatir, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta bersama akan hal i...

tahalul

Apa itu tahalul? ta.ha.lul v mencukur atau menggunting rambut kepala; a dalam keadaan menjadi boleh; diperbolehkan seseorang melakukan pekerjaan atau kegiatan yang tadinya terlarang selama mengerj...

Perang Tabuk

Apa itu Perang Tabuk? Ekspedisi Tabuk , adalah ekspedisi yang dilakukan umat Islam pimpinan Muhammad pada 630 M atau 9 H, ke Tabuk, yang sekarang terletak di wilayah Arab Saudi barat laut. Latar Bela...

An-Nasr

Apa itu An-Nasr? Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 3 ayat dan termasuk surah Madaniyah. An Nasr berarti “Pertolongan”, nama surah ini berkaitan denga...

istiazah

Apa itu istiazah? is.ti.a.zah permohonan kepada Tuhan untuk mendapat perlindungan dari gangguan setan; pembacaan auzu billahi minasysyaitanirrajim … •

Instagram