Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Ibnu Majah: 3544 – Pakaian Rasulullah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُبُّ أَحَدًا وَلَا يُطْوَى لَهُ ثَوْبٌ
Sunan Ibnu Majah hadis nomor 3544
Telah menceritakan kepada kami Abdul Quddus bin Muhammad(1) Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin ‘Umar(2) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah(3) Telah menceritakan kepada kami Abu Al Aswad(4) dari ‘Ashim bin Umar bin Qatadah(5) dari Ali bin Al Husain(6) dari Aisyah(7) dia berkata,
“Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mencaci maki seseorang dan juga tidak melipat bajunya.”


(1) 👤 Abdul Quddus bin Muhammad bin ‘Abdul Kabir bin Syu’aib, Al Hijabiy Al ‘Aththar, Abu Bakar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan pertengahan ☖ Hidup di Bashrah .


(2) 👤 Bisyir bin ‘Umar bin Al Hakam, Az Zahrani Al Azdi, Abu Muhammad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 207 Hijriah (± 822 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(4) 👤 Muhammad bin ‘Abdur Rahman bin Naufal bin Al Aswad, Al Asadiy Al Qurasyiy, Abu Al Aswad, Yatimu ‘Urwah ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 131 Hijriah (± 749 Masehi) ☖ Hidup di Madinah.


(5) 👤 Ashim bin ‘Umar bin Qatadah bin An Nu’man, Al Ausiy Al Anshariy, Abu ‘Umar ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 120 Hijriah (± 738 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.

(6) 👤 Ali bin Al Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib, Al Hasyimiy, Abu Al Husain, Zainu Al ‘Abidin ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 93 Hijriah (± 712 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.


(7) 👤 Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq, At Taymiyyah, Ummu ‘Abdullah, Ummu Al Mu’minin ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 58 Hijriah (± Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video Terkait

Load More
HR. Ibnu Majah: 3542 – Pakaian Rasulullah

… Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Tsabit Al Jahdari Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Al Ahwash bin Hakim dari Khalid bin Ma’dan dari ‘Ubadah bin Ash Shamit bahwa Rasulullah melakukan shalat dengan mantel yang beliau kenakan” • HR Ibnu Majah 3542, Hadits Ibnu Majah 3542, Shahih Ibnu Majah 3542, Hadits Ibnu Majah No. 3542

HR. Ibnu Majah: 3541 – Pakaian Rasulullah

… Burdah dia berkata “Saya menemui lantas ia mengeluarkan kain tebal yang terbuat dari daerah Yaman dan satu potong baju dari baju-baju ini yang di sebut dengan Al Mulabbadah (baju yang kasar) lantas ia bersumpah kepadaku “Sesungguhnya Rasulullah wafat dengan menggunakan keduanya” • HR Ibnu Majah 3541, Hadits Ibnu Majah 3541, Shahih Ibnu Majah 3541, Hadits Ibnu Majah No. 3541

HR. Ibnu Majah: 3543 – Pakaian Rasulullah

… Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A’la Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb Telah menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik dia berkata “Aku bersama Nabi sedangkan beliau mengenakan kain Najrani yang pinggirnya tebal” • HR Ibnu Majah 3543, Hadits Ibnu Majah 3543, Shahih Ibnu Majah 3543, Hadits Ibnu Majah No. 3543

HR. Ibnu Majah: 3540 – Pakaian Rasulullah

… ah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Az Zuhri dari dari dia berkata “Rasulullah shalat dengan mengenakan kain wool yang bergaris maka beliau “Aku merasa terganggu dengan garis-garis ini bawalah ia kepada Abu Jahm dan bawakan kepadaku baju wool yang tidak bergaris” • HR Ibnu Majah 3540, Hadits Ibnu Majah 3540, Shahih Ibnu Majah 3540, Hadits Ibnu Majah No. 3540

HR. Ibnu Majah: 3545 – Pakaian Rasulullah

… bisa menolak orang yang meminta” Laki-laki itu berkata “Demi Allah sesungguhnya aku tidaklah meminta jubah itu untuk aku pakai tetapi aku minta itu untuk aku pakai sebagai kain kafanku” Sahl berkata “Maka jubah itu pun menjadi kain kafan lelaki tersebut ketika ia meninggal dunia” • HR Ibnu Majah 3545, Hadits Ibnu Majah 3545, Shahih Ibnu Majah 3545, Hadits Ibnu Majah No. 3545

HR. Ibnu Majah: 3546 – Pakaian Rasulullah

… in Katsir bin Dinar Al Himshi Telah menceritakan kepada kami Baqiyah bin Al Walid dari Yusuf bin Abu Katsir dari Nuh bin Dzakwan dari Al Hasan dari dia berkata “Rasulullah mengenakan kain shuf (wol) dan mengenakan terompah yang di tambal beliau juga mengenakan pakaian yang kasar” • HR Ibnu Majah 3546, Hadits Ibnu Majah 3546, Shahih Ibnu Majah 3546, Hadits Ibnu Majah No. 3546

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Tetapi jika mereka (musuh-musuhmu) condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah.
Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
QS. Al-Anfal [8]: 61

Dalam menciptakan sesuatu,
jika Dia berkehendak menciptakannya,
Dia hanya berkata,
“Jadilah!”
Sesuatu yang dikehendaki itu pun terjadi seketika itu juga.
QS. Ya Sin [36]: 82

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat Kami, kelak Kami masukkan ke neraka.
Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit lain,
supaya mereka merasakan azab.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
QS. An-Nisa’ [4]: 56

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #2

Salah satu Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al ‘Adl, yang berarti bahwa Allah … Allah memiliki sifat Yang Maha Mengumpulkan, yang artinya … Sifat adil Allah berlaku untuk … Salah satu Asmaul Husna adalah Al Akhir, yang berarti … Keberadaan Asmaul Husna, dijelaskan dalam Alquran surah …

Kuis Agama Islam #31

Umat Islam yang mengajarkan ilmunya dengan ikhlas akan memperoleh pahala amal jariyah. Amal jariyah artinya …Ilmu yang bermanfaat adalah …Menyampaikan ajaran Alquran dan sunnah Nabi Muhammad kepada orang lain yang belum mengetahui disebut dengan …Berikut ulama yang berasal dari Indonesia adalah …Sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenaranya oleh hati nurani manusia dinamakan …

Pendidikan Agama Islam #7

Alquran adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah … Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara lahiriah, manusia dengan sesama manusia dan orang-orang dengan lingkungannya disebut hukum … Hukum yang berkaitan dengan perilaku moral manusia dalam kehidupan disebut hukum … Sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah ..Hadits adalah Mubayyin untuk Alquran. Arti dari Mubayyin adalah ..

Kamus

kejumudan

Apa itu kejumudan? ke.ju.mud.an perihal jumud; kebekuan; kemandekan; Muhammad Abduh termasuk tokoh yang memutus kejumudan ajaran Islam … •

Tauhid

Apa itu Tauhid? Tauhid adalah konsep dalam aqidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Pembahasan dalam ilmu Tauhid dibagi menjadi 3 macam yakni tauhid rububiyah, uluhiyah dan Asma wa Sifat. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Kedudukan tauhid dalam Islam Se … •

Qatadah bin Da’amah

Siapa itu Qatadah bin Da’amah? Qatadah bin Da’amah as-Sadūsī, Abū ʾl-Khattāb, ‏قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب ‎ , adalah seorang perawi hadis dari kota Basrah, Irak. Hidupnya Imam Qatadah berasal dari suku Al-Sadus, bagian dari Bani Syaiban yaitu suku Arab bagian utara. Ia merupakan seorang yang tuna netra dan mengandalkan kekuatan memorinya. Ia menghabiska … • Qatadah

Mu’adz bin Jabal

Siapa itu Mu’adz bin Jabal? Mu’adz bin Jabal adalah sahabat nabi yang berbai’at kepada Rasulullah sejak pertama kali. Sehingga ia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam . Mu’adz terkenal sebagai cendekiawan dengan wawasannya yang luas dan pemahaman yang mendalam dalam ilmu fiqh, dan bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai sahabat yan … • Mu’adh ibn Jabal, Muadz bin Jabal, Mu’adz bin Jabal, Mu’adz

garebek

Apa itu garebek? ga.re.bek perayaan besar yang bertalian dengan hari raya Islam , garebek Puasa pada tanggal 1 Syawal, garebek Besar pada tanggal 10 Zulhijah) … •

kafir harbi

Apa itu kafir harbi? orang kafir yang mengganggu dan mengacau keselamatan Islam sehingga wajib diperangi … •

Instagram