Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Kategori: Ekspedisi

HR. Tirmidzi: 1541 – Firasat buruk (Thiyarah)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi’ berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al Aqadi dari Hammad bin Salamah dari Humaid dari Anas bin Malik berkata, “Sesuatu yang N...

HR. Tirmidzi: 1540 – Firasat buruk (Thiyarah)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyayar berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Hisyam Ad Dastuwa`i dari Qatadah dari Anas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ad...

HR. Tirmidzi: 1539 – Firasat buruk (Thiyarah)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail bin Ash...

HR. Tirmidzi: 1527 – Dimakruhkan merampok

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq dari Ma’mar dari Tsabit dari Anas ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsi...

HR. Tirmidzi: 1526 – Dimakruhkan merampok

Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari Sa’id bin Masruq dari Abayah bin Rifa’ah dari Bapaknya dari Kakeknya Rafi’ bin Khadij i...

HR. Tirmidzi: 1525 – Seperlima bagian ghanimah

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abbad bin Abbad Al Muhallabi dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ berkata kepada utusan Abdu Qais: “Aku ...

HR. Tirmidzi: 1524 – Jumlah pengikut Badar

Telah menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A’la Al Kufi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ayyasy dari Abu Ishaq dari Al Bara ia berkata, “Kami memperbincangkan bah...

HR. Tirmidzi: 1523 – Baiat wanita

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnul Munkadir ia mendengar Umaimah binti Ruqaiqah berkata, “Aku berbaiat kepada Rasululla...

HR. Tirmidzi: 1522 – Baiat budak

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits bin Sa’d dari Abu Az Zubair dari Jabir ia berkata, “Seorang budak datang lalu berbaiat kepada Rasul...

HR. Tirmidzi: 1521 – Melanggar baiat

Telah menceritakan kepada kami Abu Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Al A’masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda: “T...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Ya Tuhanku,
tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati,
dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat.
QS. Al-Mu’minun [23]: 29

Demi Kitab (Alquran) yang jelas,
sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, Kamilah yang memberi peringatan.
QS. Ad-Dukhan [44]: 2-3

Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya.
Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.
QS. Al-Munafiqun [63]: 11

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,
bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Siapa yang mempersekutukan Allah,
maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
QS. An-Nisa’ [4]: 48

Podcast

Doa

Instagram