Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Makanan

HR. Ibnu Majah: 3361 – Larangan untuk makan sambil tengkurap

… Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Burqan dari Az Zuhri dari dari dia berkata “Rasulullah melarang seseorang makan sambil telungkup” • HR Ibnu Majah 3361, Hadits Ibnu Majah 3361, Shahih Ibnu Majah 3361, Hadits Ibnu Majah No. 3361

HR. Ibnu Majah: 3360 – Makan buah-buahan

… n Muhammad At Thalhi telah menceritakan kepada kami Nuqaib bin Hajib dari Abu Sa’id dari Abdul Malik Az Zubairi dari dia berkata “Aku menemui Nabi dan di tangannya ada buah safarjal (sejenis jambu) beliau lalu “Ambillah buah ini wahai Thalhah sesungguhnya ia membuat hati bahagia” • HR Ibnu Majah 3360, Hadits Ibnu Majah 3360, Shahih Ibnu Majah 3360, Hadits Ibnu Majah No. 3360

HR. Ibnu Majah: 3359 – Makan buah-buahan

… ada ibumu” Maka aku memakannya sebelum aku menyampaikan kepada ibuku Setelah lewat beberapa malam beliau bertanya kepadaku “Apa yang terjadi dengan setangkai anggur itu? Apakah sudah kamu berikan kepada ibumu” Aku menjawab “Belum ” maka beliau pun menyebutku Ghudar (penghianat) ” • HR Ibnu Majah 3359, Hadits Ibnu Majah 3359, Shahih Ibnu Majah 3359, Hadits Ibnu Majah No. 3359

HR. Ibnu Majah: 3358 – Makan mentega dan minyak samin

… rkata “Rasulullah ditanya tentang minyak samin dan keju serta bulu binatang beliau menjawab “Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang Dia maafkan” • HR Ibnu Majah 3358, Hadits Ibnu Majah 3358, Shahih Ibnu Majah 3358, Hadits Ibnu Majah No. 3358

HR. Ibnu Majah: 3357 – Makan bawang, putih, bawang merah dan bawang bakung

… n kepadaku Ibnu Lahi’ah dari Utsman bin Nu’aim dari Al Mughirah bin Nahik dari Dukhain Al Hajri bahwa dia mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir Al Juhani berkata “Rasulullah kepada para sahabatnya “Janganlah kalian makan bawang merah” Kemudian beliau berkata dengan suara lirih “Yang mentah” • HR Ibnu Majah 3357, Hadits Ibnu Majah 3357, Shahih Ibnu Majah 3357, Hadits Ibnu Majah No. 3357

HR. Ibnu Majah: 3356 – Makan bawang, putih, bawang merah dan bawang bakung

… r dari bahwa sekelompok orang datang menemui Nabi lantas beliau mendapati aroma bawang bakung (barang perai) dari mereka beliau lalu “Bukankah aku telah melarang kalian untuk memakan pohon ini? Sesungguhnya para Malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu dari bau aromanya ” • HR Ibnu Majah 3356, Hadits Ibnu Majah 3356, Shahih Ibnu Majah 3356, Hadits Ibnu Majah No. 3356

HR. Ibnu Majah: 3355 – Makan bawang, putih, bawang merah dan bawang bakung

… bah telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari ‘Ubaidullah bin Abu Yazid dari dari Ummu Ayyub dia berkata “Aku membuatkan makanan yang di dalamnya ada beberapa kubis untuk Nabi namun beliau tidak memakannya Beliau “Aku tidak ingin menyakiti sahabatku (yaitu Jibril) ” • HR Ibnu Majah 3355, Hadits Ibnu Majah 3355, Shahih Ibnu Majah 3355, Hadits Ibnu Majah No. 3355

HR. Ibnu Majah: 3354 – Makan bawang, putih, bawang merah dan bawang bakung

… Dan aku pernah menyaksikan seorang laki-laki pada masa Rasulullah yang tercium darinya aroma pohon tersebut sehingga ia ditarik dan dikeluarkan dari Baqi’ Oleh sebab itu barangsiapa hendak makan keduanya hendaknya ia memasaknya terlebih dahulu hingga keduanya benar-benar masak ” • HR Ibnu Majah 3354, Hadits Ibnu Majah 3354, Shahih Ibnu Majah 3354, Hadits Ibnu Majah No. 3354

HR. Ibnu Majah: 3353 – Barang siapa masak hendaklah memperbanyak kuahnya

… ammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al Khazzaz dari Abu Imran Al Jauni dari Abdullah bin Ash Shamit dari Abu Dzar dari Nabi beliau “Jika kamu masak sayur perbanyaklah kuahnya lalu bagikanlah kepada tetanggamu ” • HR Ibnu Majah 3353, Hadits Ibnu Majah 3353, Shahih Ibnu Majah 3353, Hadits Ibnu Majah No. 3353

HR. Ibnu Majah: 3352 – Menggabung antara daging dengan minyak samin

… ullah mendapatkan ini kecuali beliau memakan salah satunya dan bersedekah dengan yang lainnya” Maka Abdullah berkata “Ambillah wahai Amirul Mukminin sekali-kali tidak akan menjadi satu di hadapanku kecuali aku akan melakukan seperti itu” Umar berkata “Aku tidak akan melakukannya” • HR Ibnu Majah 3352, Hadits Ibnu Majah 3352, Shahih Ibnu Majah 3352, Hadits Ibnu Majah No. 3352

HR. Ibnu Majah: 3351 – Jika tamu melihat kemungkaran hendaknya ia kembali pulang

… tipis di bagian rumah maka beliau pun kembali pulang Fatimah lantas berkata kepada Ali “Kejar dan tanyakanlah kepada beliau ‘Apa yang membuatmu bergegas pulang wahai Rasulullah? ‘ beliau menjawab “Sesungguhnya tidak layak bagiku untuk masuk ke dalam rumah yang dihias (lukisan) ” • HR Ibnu Majah 3351, Hadits Ibnu Majah 3351, Shahih Ibnu Majah 3351, Hadits Ibnu Majah No. 3351

HR. Ibnu Majah: 3350 – Jika tamu melihat kemungkaran hendaknya ia kembali pulang

… menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad Dastuwa`i dari dari Sa’id bin Al Musayyab dari dia berkata “Aku membuat makanan kemudian mengundang Rasulullah lalu beliau pun tetapi beliau kembali pulang setelah melihat gambar yang ada di rumah” • HR Ibnu Majah 3350, Hadits Ibnu Majah 3350, Shahih Ibnu Majah 3350, Hadits Ibnu Majah No. 3350

HR. Ibnu Majah: 3349 – Bertamu

… ada kami Ali bin Maimun Ar Raqi telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abdurrahman dari Ali bin ‘Urwah dari Abdul Malik dari dari Abu Hurairah dia berkata “Rasulullah “Sesungguhnya termasuk dari perkara yang sunnah adalah seseorang keluar bersama tamunya sampai ke pintu rumah” • HR Ibnu Majah 3349, Hadits Ibnu Majah 3349, Shahih Ibnu Majah 3349, Hadits Ibnu Majah No. 3349

HR. Ibnu Majah: 3348 – Bertamu

… lis telah menceritakan kepada kami Al Muharibi telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Nahsyal dari Adl Dlahak bin Muzahim dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah “Kebaikan itu lebih cepat masuk ke dalam rumah yang di dalamnya tamu dijamu dari cepatnya pisau ke punuk unta ” • HR Ibnu Majah 3348, Hadits Ibnu Majah 3348, Shahih Ibnu Majah 3348, Hadits Ibnu Majah No. 3348

HR. Ibnu Majah: 3347 – Bertamu

… Telah menceritakan kepada kami Jubarah bin Al Mughallis telah menceritakan kepada kami Katsir bin Sulaim dari Anas bin Malik dia berkata “Rasulullah “Kebaikan itu lebih cepat masuk ke dalam rumah yang di dalamnya tamu dijamu dari cepatnya pisau ke punuk unta ” • HR Ibnu Majah 3347, Hadits Ibnu Majah 3347, Shahih Ibnu Majah 3347, Hadits Ibnu Majah No. 3347

HR. Ibnu Majah: 3346 – Meninggalkan makan malam

… lah bin Babah Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maimun dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah dia berkata “Rasulullah “Janganlah kalian meninggalkan makan malam meski dengan segenggam kurma sesungguhnya meninggalkannya itu akan mempercepat tua” • HR Ibnu Majah 3346, Hadits Ibnu Majah 3346, Shahih Ibnu Majah 3346, Hadits Ibnu Majah No. 3346

HR. Ibnu Majah: 3345 – Berlindung dari rasa lapar

… da kami dari dari dari Abu Hurairah dia berkata “Rasulullah berdo’a “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan karena kelaparan adalah seburuk-buruk teman tidur Dan aku berlindung kepada-Mu dari khianat karena dia adalah seburuk-buruk sesuatu yang tersembunyi” • HR Ibnu Majah 3345, Hadits Ibnu Majah 3345, Shahih Ibnu Majah 3345, Hadits Ibnu Majah No. 3345

HR. Ibnu Majah: 3344 – Larangan membuang makanan

… dari dari dia berkata “Nabi masuk ke dalam rumah dan melihat remukan roti yang terbuang maka beliau mengambilnya lalu mengusap dan memakannya beliau “Wahai Aisyah muliakanlah sesuatu yang mulia tidaklah remukan roti itu pergi dari suatu kaum kecuali ia akan kembali kepada mereka” • HR Ibnu Majah 3344, Hadits Ibnu Majah 3344, Shahih Ibnu Majah 3344, Hadits Ibnu Majah No. 3344

HR. Ibnu Majah: 3343 – Berlebihan adalah memakan semua yang diinginkan

… Al Himshi mereka berkata telah menceritakan kepada kami Baqiyah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Abu Katsir dari Nuh bin Dzakwan dari Al Hasan dari Anas bin Malik dia berkata “Rasulullah “Termasuk berlebih-lebihan adalah kamu memakan semua yang kamu inginkan” • HR Ibnu Majah 3343, Hadits Ibnu Majah 3343, Shahih Ibnu Majah 3343, Hadits Ibnu Majah No. 3343

HR. Ibnu Majah: 3342 – Sederhana dalam hal makan dan tidak berlebihan

… d bin Wahb dari ‘Athiyah bin ‘Amir Al Juhani dia berkata “Aku mendengar dipaksa untuk memakan makanan maka dia berkata “Cukuplah bagiku sesungguhnya aku mendengar Rasulullah “Sesungguhnya manusia yang paling banyak kenyang di dunia adalah manusia yang paling lapar di hari kiamat” • HR Ibnu Majah 3342, Hadits Ibnu Majah 3342, Shahih Ibnu Majah 3342, Hadits Ibnu Majah No. 3342

HR. Ibnu Majah: 3341 – Sederhana dalam hal makan dan tidak berlebihan

… Abu Yahya dari Yahya Al Bakka’ dari Ibnu Umar dia berkata “Seorang lelaki bersendawa di samping Nabi beliau pun “Tahanlah sendawamu itu di hadapan kami sesungguhnya orang yang paling lapar di antara kalian pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak kenyang ketika di dunia” • HR Ibnu Majah 3341, Hadits Ibnu Majah 3341, Shahih Ibnu Majah 3341, Hadits Ibnu Majah No. 3341

HR. Ibnu Majah: 3340 – Sederhana dalam hal makan dan tidak berlebihan

… idaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya ukuran bagi (perut) anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya Jika jiwanya menguasai dirinya maka sepertiga untuk makanan sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas” • HR Ibnu Majah 3340, Hadits Ibnu Majah 3340, Shahih Ibnu Majah 3340, Hadits Ibnu Majah No. 3340

HR. Ibnu Majah: 3339 – Roti gandum

… ata “Rasulullah memakai wool dan memakai sepatu kasut yang ditambal” Dia juga berkata “Rasulullah juga memakan basyi’ dan memakai baju yang kasar” Al Hasan ditanya “Apakah basyi’ itu apa? ‘ dia menjawab “Gandum kering yang keras yang tidak bisa ditelan kecuali dengan seteguk air” • HR Ibnu Majah 3339, Hadits Ibnu Majah 3339, Shahih Ibnu Majah 3339, Hadits Ibnu Majah No. 3339

HR. Ibnu Majah: 3338 – Roti gandum

… takan kepada kami Tsabit bin Yazid dari Hilal bin Khabbab dari dari Ibnu Abbas dia berkata “Rasulullah bermalam beberapa malam berturut-turut dalam keadaan lapar sementara keluarganya tidak mendapatkan makan malam Dan kebanyakan roti yang biasa mereka konsumsi adalah roti gandum” • HR Ibnu Majah 3338, Hadits Ibnu Majah 3338, Shahih Ibnu Majah 3338, Hadits Ibnu Majah No. 3338

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah,

dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.
QS. Yunus [10]: 100

(mereka) Kami siksa disebabkan dosanya, diantara mereka ada yang Kami timpa hujan batu, Kami benamkan ke dalam bumi, Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tak hendak menganiaya mereka, tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri
QS. Al-‘Ankabut [29]: 40

Allah,
tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya),
tak mengantuk & tak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di langit & di bumi.
QS. Al-Baqarah [2]: 255

Siapa beriman kepada Allah & kerjakan amal saleh niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya.
QS. At-Talaq [65]: 11

Podcast

Doa

Instagram