Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Mengandai-andai

HR. Bukhari: 6704 – Ucapan sekiranya yang dibolehkan

… dullah bin Zaid dari Nabi , beliau : “Kalaulah bukan karena hijrah, niscaya aku menjadi orang Anhsar, dan kalaulah manusia menempuh sebuah lembah atau lereng gunung, niscaya aku mengarungi lembah Anshar atau lereng gunungnya.” Hadis ini diperkuat oleh Abu Thayyah dari dari Nabi . • HR Bukhari 6704, Hadits Shahih Bukhari 6704, Hadits Bukhari No. 6704)

HR. Bukhari: 6703 – Ucapan sekiranya yang dibolehkan

… uz Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah : “Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku adalah seorang Anshar, kalaulah manusia mengarungi lembah dan Anshar mengarungi lembah lain atau lereng gunung, niscaya aku mengarungi lembah Anshar atau lereng gunung Anshar.” • HR Bukhari 6703, Hadits Shahih Bukhari 6703, Hadits Bukhari No. 6703)

HR. Bukhari: 6702 – Ucapan sekiranya yang dibolehkan

… mikian untuk memasukkan siapa saja yang dikehendakinya, dan melarang siapa saja yang dikehendaki, kalaulah bukan karena kaummu yang baru saja masuk Islam sehingga aku khawatir hati mereka menolak, niscaya kumasukkan Hijir Ismail dalam Ka’bah, dan kuratakan pintunya dengan tanah.” • HR Bukhari 6702, Hadits Shahih Bukhari 6702, Hadits Bukhari No. 6702)

HR. Bukhari: 6701 – Ucapan sekiranya yang dibolehkan

… ara sahabat enggan menghentikan wishalnya, beliau menyambung puasanya bersama mereka hari demi hari, kemudian mereka melihat hilal (bulan sabit), lantas Nabi berkata: “Jika bulan itu terlambat, niscaya kutambah lagi puasanya, ” seolah-olah beliau ingin menghukum para sahabatnya.” • HR Bukhari 6701, Hadits Shahih Bukhari 6701, Hadits Bukhari No. 6701)

HR. Bukhari: 6700 – Ucapan sekiranya yang dibolehkan

… u, niscaya kulakuan puasa wishal, sehingga orang-orang yang berlebihan dalam beragama meninggalkan kebiasaan berlebih-lebihannya, Sungguh aku tidak seperti kalian, Tuhanku senantiasa memberiku makan dan minum.” hadist ini diperkuat oleh Sulaiman bin Mughirah dari dari dari Nabi . • HR Bukhari 6700, Hadits Shahih Bukhari 6700, Hadits Bukhari No. 6700)

HR. Bukhari: 6699 – Ucapan sekiranya yang dibolehkan

… Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ja’far bin Rabi’ah dari aku mendengar Abu Hurairah , bahwa Rasulullah : “Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya kuperintahkan mereka bersiwak.” • HR Bukhari 6699, Hadits Shahih Bukhari 6699, Hadits Bukhari No. 6699)

HR. Bukhari: 6698 – Ucapan sekiranya yang dibolehkan

… atas umatku.” Sedang Ibnu Juraij mengatakan; “sungguh ini adalah waktu semestinya, kalaulah tidak memberatkan umatku.” Sedang Ibrahim bin Al Mundzir mengatakan, telah menceritakan kepada kami , telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muslim dari dari dari Ibnu Abbas dari Nabi . • HR Bukhari 6698, Hadits Shahih Bukhari 6698, Hadits Bukhari No. 6698)

HR. Bukhari: 6697 – Ucapan sekiranya yang dibolehkan

… yadad bertanya; Itukah wanita yang dimaksudkan Rasulullah dalam sabdanya; “Kalaulah aku merajam seorang wanita tanpa bukti, (niscaya kurajam), ” Ibnu Abbas menjawab “tidak, justru wanita yang dirajam dengan tanpa bukti ialah jika ia secara terang-terangan mengakui perzinahannya.” • HR Bukhari 6697, Hadits Shahih Bukhari 6697, Hadits Bukhari No. 6697)

HR. Bukhari: 6696 – Dilarang mengimpikan bertemu musuh

… m abu an Nadhr, maula Umar bin Ubaidullah yang ia sekaligus penulisnya, mengatakan, Abdullah bin Abu Awfa berkirim surat kepadanya dan aku membacanya, yang dalam isi suratnya tertulis; Rasulullah : “Jangan kalian mengharapkan bertemu musuh, dan mintalah keselamatan kepada Allah.” • HR Bukhari 6696, Hadits Shahih Bukhari 6696, Hadits Bukhari No. 6696)

HR. Bukhari: 6694 – Impian yang dilarang

… Ubaid maula Abdurrahman bin Azhar, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah : “Jangan salah seorang diantara kalian mengharapkan kematian, kalaulah dia orang baik, siapa tahu bisa menambah kebaikannya, kalaulah dia jahat, siapa tahu ia bisa meminta penangguhan (untuk bertaubat).” • HR Bukhari 6694, Hadits Shahih Bukhari 6694, Hadits Bukhari No. 6694)

HR. Bukhari: 6693 – Impian yang dilarang

… nah kami mendatangi Khabbab bin Al Arat untuk membesuknya, yang ketika itu ia telah berobat dengan kay (di temple dengan besi panas) sebanyak tujuh kali, dia mengatakan; ‘Kalaulah Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam tidak melarang kami memohon kematian, niscaya aku memohonnya.’ • HR Bukhari 6693, Hadits Shahih Bukhari 6693, Hadits Bukhari No. 6693)

HR. Bukhari: 6692 – Impian yang dilarang

… Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi’ telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari dari Nadhr bin Anas mengatakan, menuturkan; kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam : “Janganlah kalian mengharap kematian, ” niscaya aku mengharapkannya.’ • HR Bukhari 6692, Hadits Shahih Bukhari 6692, Hadits Bukhari No. 6692)

HR. Bukhari: 6691 – Impian bisa menguasai alquran dan ilmu

… n seseorang yang Allah beri harta, ia belanjakan menurut haknya sehingga orang mengatakan; ‘Kalaulah aku diberi seperti yang dikaruniakan kepada dia, niscaya kulakukan sebagaimana yang dia lakukan.'” Telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami dengan hadist ini. • HR Bukhari 6691, Hadits Shahih Bukhari 6691, Hadits Bukhari No. 6691)

HR. Bukhari: 6690 – Sabda Nabi ﷺ : “Sekiranya aku tahu”

… Sa’d menjawab; “Ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu!” maka Nabi tidur hingga aku mendengar suara nafas beliau. Abu Abdullah mengatakan “dan Aisyah mengatakan, Bilal mengatakan; “duhai seandainya aku tinggal pada malam ini, di suatu lembah di sekelilingku idkhir dan jalil.” • HR Bukhari 6690, Hadits Shahih Bukhari 6690, Hadits Bukhari No. 6690)

HR. Bukhari: 6687 – Impian kebaikan

… i emas sebesar gunung Uhud, sungguh aku pun tetap berkeinginan untuk tidak mempunyai tiga dinar padahal aku masih mempunyai satu dinar, itupun tak ada alasan bagiku untuk mencarinya selain karena ada hutang yang harus kubayar, yang kuharap ada orang menerima pembayaran hutangku.” • HR Bukhari 6687, Hadits Shahih Bukhari 6687, Hadits Bukhari No. 6687)

HR. Bukhari: 6686 – Impian kesyahidan

… ihiwasalla ; “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, sungguh aku suka jika aku berperang fi sabilillah lantas aku terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh.” Abu Hurairah mengulanginya tiga kali; “saya bersaksi atas nama Allah.” • HR Bukhari 6686, Hadits Shahih Bukhari 6686, Hadits Bukhari No. 6686)

HR. Bukhari: 6685 – Impian kesyahidan

… kendaraan untuk mengangkut mereka, niscaya aku tidak pernah absen (dari peperangan), sungguh aku berkeinginan jika terbunuh dalam rangka (perang) fi sabilillah kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh.” • HR Bukhari 6685, Hadits Shahih Bukhari 6685, Hadits Bukhari No. 6685)

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Telah Kami tulis dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh,
bahwa bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh.
Sungguh (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini,
benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah (Allah)
QS. Al-Anbiya [21]: 105-106

Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya.
Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan
Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Yunus [10]: 107

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,
QS. Al-Furqan [25]: 67

Telah pasti datangnya ketetapan Allah (hari kiamat) maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya.
Maha Suci Allah & Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
QS. An-Nahl [16]: 1

Podcast

Doa

Instagram