Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Mencari pinjaman dan melunasi utang

HR. Bukhari: 2231 – Larangan dari menyia-nyiakan harta

… Syu’bah dari Al Mughirah bin Syu’bah berkata; Nabi : “Sesunhgguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup dan serta membenci kalian dari qiila wa qaola (memberitakan setiaapa yang didengar), banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta”. • HR Bukhari 2231, Hadits Shahih Bukhari 2231, Hadits Bukhari No. 2231)

HR. Bukhari: 2230 – Larangan dari menyia-nyiakan harta

… Abdullah bin Dinar berkata, aku mendengar ‘Abdullah bin ‘Umar ma berkata; Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi : “Aku tertipu dalam berjual beli”. Maka Beliau : “Jika kamu berjual beli katakanlah tidak boleh ada (penipuan dalam jual beli) “. Kemudian orang itu mengatakannya. • HR Bukhari 2230, Hadits Shahih Bukhari 2230, Hadits Bukhari No. 2230)

HR. Bukhari: 2229 – Pertolongan dalam pembebasan utang

… a yang terjadi dengan Nabi tentang pemukulan unta yang dilakukan Beliau. Ketika Nabi datang, aku pagi-pagi segera menemui Beliau dengan membawa unta maka Beliau memberikan uang pembayaran unta tersebut serta memberikan unta itu kepadaku sementara sahamku tetap untuk orang-orang”. • HR Bukhari 2229, Hadits Shahih Bukhari 2229, Hadits Bukhari No. 2229)

HR. Bukhari: 2227 – Jika seseorang mendapati hartanya ada pada seseorang yang sedang bangkrut dalam bisnis, maka ia lebih berhak atas barang tersebut

… in Al Harits bin Hisyam mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah atau katanya; Aku mendengar Rasulullah : “Siapa yang mendapatkan hartanya pada seseorang namun sudah rusak maka orang itu yang paling berhak tentang harta itu dari pada orang lain”. • HR Bukhari 2227, Hadits Shahih Bukhari 2227, Hadits Bukhari No. 2227)

HR. Bukhari: 2226 – Pemilik hak punya hak bicara

… i dari Abu Salamah dari Abu Hurairah : Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Maka Beliau : “Biarkanlah saja dia, karena orang yang benar berhak memperoleh tempat untuk menyampaikan kebenarannya “. • HR Bukhari 2226, Hadits Shahih Bukhari 2226, Hadits Bukhari No. 2226)

HR. Bukhari: 2225 – Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adakah kezhaliman

… Telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa dari dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata; Nabi : “Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman”. • HR Bukhari 2225, Hadits Shahih Bukhari 2225, Hadits Bukhari No. 2225)

HR. Bukhari: 2224 – Shalat untuk orang yang wafat dengan meninggalkan utang

… mereka sendiri). Maka siapa saja dari orang mu’min yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, maka harta itu diwariskan untuk keluarganya yang ada dan siapa yang meninggalkan hutang atau kehilangan sesuatu maka datanglah kepadaku karena aku adalah maula (pelindung) nya”. • HR Bukhari 2224, Hadits Shahih Bukhari 2224, Hadits Bukhari No. 2224)

HR. Bukhari: 2223 – Shalat untuk orang yang wafat dengan meninggalkan utang

… an kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami dari ‘Adiy bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi : “Siapa yang (mati) meninggalkan harta maka hartanya itu untuk ahli warisnya dan siapa yang meninggalkan keluarga yang miskin maka menjadi tangungan kami”. • HR Bukhari 2223, Hadits Shahih Bukhari 2223, Hadits Bukhari No. 2223)

HR. Bukhari: 2222 – Orang yang minta perlindungan dari utang

… osa dan terlilit hutang). Lalu ada seseorang yang bertanya: “Mengapa anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang ketika dia berbicara biasanya berdusta dan bila berjanji sering menyelisihinya”. • HR Bukhari 2222, Hadits Shahih Bukhari 2222, Hadits Bukhari No. 2222)

HR. Bukhari: 2220 – Kurang dalam Membayar utang, atau minta kehalalannya maka itu boleh

… a: “Tunggu sampai besok”. Akhirnya besok paginya Beliau mengelilingi pohon-pohon kurma lalu berdoa minta keberkahan pada buah-buahannya. Maka aku dapatkan buah-buha kurma itu tumbuh banyak lalu aku berikan untuk membayar hutang kepada mereka dan buahnya masih tersisa untuk kami.” • HR Bukhari 2220, Hadits Shahih Bukhari 2220, Hadits Bukhari No. 2220)

HR. Bukhari: 2219 – Baik dalam pembayaran

… u menemui Nabi saat Beliau berada di masjid”. Mis’ar berkata: “Aku menduga dia berkata,, “saat waktu dhuha”. Berkata, Jabir bin ‘Abdullah: “Beliau mengerjakan shalat dua raka’at”. Ketika itu Beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka Beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku”. • HR Bukhari 2219, Hadits Shahih Bukhari 2219, Hadits Bukhari No. 2219)

HR. Bukhari: 2218 – Baik dalam pembayaran

… endapatkannya kecuali anak unta yang lebih tua umurnya, maka Beliau : “Berikanlah kepadanya”. Orang itu berkata: “Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda”. Maka Nabi : “Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji”. • HR Bukhari 2218, Hadits Shahih Bukhari 2218, Hadits Bukhari No. 2218)

HR. Bukhari: 2217 – Apakah diberi dengan yang lebih tua umurnya?

… lah”. Mereka berkata: “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua”. Orang itu berkata: “Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya”. Maka Rasulullah : “Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik diantara manusia adalah mereka yang paling baik menunaikan janji”. • HR Bukhari 2217, Hadits Shahih Bukhari 2217, Hadits Bukhari No. 2217)

HR. Bukhari: 2216 – Baik dalam meminta pembayaran

… : “Ada seorang yang mati lalu ia ditanya, dan menjawab; Aku pernah berjual beli dengan banyak orang, aku menagih orang-orang yang dalam kelonggaran saja, dan meringankan siapa yang sedang kesulitan”. Maka orang itu diampuni dosanya”. Berkata, Abu Mas’ud aku mendengar dari Nabi . • HR Bukhari 2216, Hadits Shahih Bukhari 2216, Hadits Bukhari No. 2216)

HR. Bukhari: 2215 – Mengutangkan unta

… wajib dipenuhi, belikanlah untuknya seekor unta dan berikanlah kepadanya”. Dan mereka berkata: “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua”. Maka Beliau : “Beli dan berikanlah kepadanya, karena yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji”. • HR Bukhari 2215, Hadits Shahih Bukhari 2215, Hadits Bukhari No. 2215)

HR. Bukhari: 2214 – Membayar utang

… sulullah : “Seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud yang membuat aku senang tentu tidak akan bersamaku melebihi tiga hari dan bagiku tidak akan ada yang tersisa kecuali satu saja yang aku siapkan untuk membayar hutang”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh dan dari Az Zuhriy. • HR Bukhari 2214, Hadits Shahih Bukhari 2214, Hadits Bukhari No. 2214)

HR. Bukhari: 2213 – Membayar utang

… wab: “Ya”. Beliau menjelaskan: “Tadi Jibril ‘alaihissalam datang kepadaku seraya berkata: “Siapa saja yang mati dari ummatmu dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pasti akan masuk surga”. Aku bertanya: “Sekalipun dia berbuat begini begini?” Jibril menjawab: “Ya”. • HR Bukhari 2213, Hadits Shahih Bukhari 2213, Hadits Bukhari No. 2213)

HR. Bukhari: 2211 – Orang yang membeli dengan cara berutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu tidak berada di hadapannya

… ng gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Nabi pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayaranya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) “. • HR Bukhari 2211, Hadits Shahih Bukhari 2211, Hadits Bukhari No. 2211)

HR. Bukhari: 2210 – Orang yang membeli dengan cara berutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu tidak berada di hadapannya

… bi , dan Beliau bertanya: “Bagaimana pendapat kamu tentang unta kamu, apakah kamu mau menjualnya kepadaku?” Aku jawab: “Ya”. Maka aku menjualnya kepada Beliau. Ketika Beliau tiba di Madinah pagi-pagi aku temui Beliau dengan membawa unta itu lalu Beliau membayar uangnya kepadaku”. • HR Bukhari 2210, Hadits Shahih Bukhari 2210, Hadits Bukhari No. 2210)

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Katakanlah:
“Berjalanlah di muka bumi,
kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”.
QS. Al-An’am [6]: 11

Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
Diturunkan dari Rabbil ‘Alamiin.
Maka apakah kamu menganggap remeh Alquran ini?
kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
QS. Al-Waqi’ah [56]: 79-82

Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran & kemuliaan.
QS. Ar-Rahman [55]: 26-27

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
QS. At-Talaq [65]: 4

Podcast

Doa

Instagram