Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Hukum hudud

HR. Bukhari: 6347 – Hukuman pendidikan

Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku ‘Urwah dari ‘Aisyah radliallahu ...

HR. Bukhari: 6346 – Hukuman pendidikan

Telah menceritakan kepadaku ‘Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’la telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari Salim dari Abdullah bin Uma...

HR. Bukhari: 6345 – Hukuman pendidikan

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bahwasanya Abu Hurairah radliallahu ̵...

HR. Bukhari: 6344 – Hukuman pendidikan

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru bahwa Bukair menceritakan kepadanya, dia berkata: ketika kami sedang duduk-duduk...

HR. Bukhari: 6343 – Hukuman pendidikan

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Muslim bin Abu Maryam telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin J...

HR. Bukhari: 6342 – Hukuman pendidikan

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Hubaib dari Bukair bin Abdullah dari Sulaiman bin Yasar dari ...

HR. Bukhari: 6333 – Jika hamba sahaya berzina

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid radliallahu ‘a...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Katakanlah:
“Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah,
ikutilah aku,
niscaya Allah mengasihi & mengampuni dosa-dosamu”.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Ali ‘Imran [3]: 31

(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman & beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya.
QS. At-Talaq [65]: 11

Isa berkata
“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan padaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal & dibangkitkan hidup kembali”
Itulah Isa putra Maryam, katakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah tentang kebenarannya
QS. Maryam [19]: 33-34

Podcast

Doa

Instagram