Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Al-Wakalah (perwakilan)

HR. Bukhari: 2150 – Jika seseorang berkata kepada wakilnya ‘Letakkanlah barang tersebut di tempat yang Allah inginkan’, lalu wakilnya berkata

… n dan aku berpendapat sebaiknya kamu shadaqahkan buat kerabatmu”. Maka Abu Tholhah berkata: “Aku akan laksanakan wahai Rasululloloh. Maka Abu Tholhah membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya”. Hadis ini juga diikuti oleh dari . Dan berkata dari : “Pahalanya mengalir terus” • HR Bukhari 2150, Hadits Shahih Bukhari 2150, Hadits Bukhari No. 2150)

HR. Bukhari: 2149 – Perwakilan dalam hal hewan sembelihan dan pemeliharaannya

… ngikatkan tali pada hewan qurban Rasulullah dengan tanganku kemudian Rasulullah mengikatnya kembali dengan tangan Beliau lalu mengirimnya kepada bapakku. Maka sejak itu tidak ada yang diharamkan lagi bagi Rasulullah dari apa-apa yang Allah halalkan hingga hewan qurban disembelih” • HR Bukhari 2149, Hadits Shahih Bukhari 2149, Hadits Bukhari No. 2149)

HR. Bukhari: 2148 – Perwakilan dalam hudud

… l Harits berkata; Telah didatangkan An-Nu’aiman atau Abu An-Nu’aiman dalam keadaan mabuk maka Rasulullah memerintahkan orang yang ada di Baitullah agar memukulnya. Dia berkata: “Aku termasuk diantara orang yang memukulnya dimana kami melemparinya dengan sandal dan pelepah kurma”. • HR Bukhari 2148, Hadits Shahih Bukhari 2148, Hadits Bukhari No. 2148)

HR. Bukhari: 2147 – Perwakilan dalam hudud

… Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah dari Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah ma dari Nabi : “Berilah tangguh wanita ini sampai besok wahai Unais.Jika ia mengaku maka rajamlah”. • HR Bukhari 2147, Hadits Shahih Bukhari 2147, Hadits Bukhari No. 2147)

HR. Bukhari: 2145 – Jika wakil menjual sesuatu yang rusak, maka jual belinya ditolak

… kurma yang baik agar kami dapat menghidangkannya kepada Nabi . Maka saat itu juga Nabi berkata: “Celaka celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu lakukan seperti itu. Jika kamu mau membeli kurma maka juallah kurmamu dengan harga tertentu kemudian belilah kurma yang baik ini”. • HR Bukhari 2145, Hadits Shahih Bukhari 2145, Hadits Bukhari No. 2145)

HR. Bukhari: 2144 – Wanita mewakilkan kepada imam untuk menikahkannya

… erkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah lalu berkata: “Wahai Rasulullah, aku menawarkan diriku untuk Tuan”. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata: “Nikahkanlah aku dengannya”. Beliau berkata: “Kami nikahkan kamu dengannya dengan mahar bacaan Al Qur’an yang ada padamu”. • HR Bukhari 2144, Hadits Shahih Bukhari 2144, Hadits Bukhari No. 2144)

HR. Bukhari: 2141 – Mewakilkan dalam pembayaran utang

… ipenuhi”. Kemudian Beliau berkata: “Berikanlah untuknya seekor anak unta”. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, tidakada kecuali yang umurnya lebih tua”. Maka Beliau : “Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji”. • HR Bukhari 2141, Hadits Shahih Bukhari 2141, Hadits Bukhari No. 2141)

HR. Bukhari: 2140 – Perwakilan orang yang hadir atau yang tidak hadir adalah dibolehkan

… a yang umurnya lebih diatas yang semestinya. Maka Beliau : “Berikanlah kepadanya”. Orang tersebut berkata: “Engkau telah menepati janji kepadaku semoga Allah membalasnya buat Tuan”. Nabi : “Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji”. • HR Bukhari 2140, Hadits Shahih Bukhari 2140, Hadits Bukhari No. 2140)

HR. Bukhari: 2139 – Jika seorang pengembala atau wakilnya melihat kambing yang akan mati atau sesuatu yang merusak, maka ia boleh menyembelih atau memperbaiki yang ia takutkan kerusakannya

… kepada Nabi . Lalu dia menanyakan Nabi tentang maalah ini atau mengutus seseorang. Maka Beliau memerintahkan untuk memakannya. ‘Ubaidullah berkata: “Maka hal ini menakjubkan aku karena dia seorang budak wanita dan dia juga yang menyembelihnya”. Hadis ini diikuti pula oleh dari . • HR Bukhari 2139, Hadits Shahih Bukhari 2139, Hadits Bukhari No. 2139)

HR. Bukhari: 2138 – Perwakilan dalam penukaran uang dan timbangan

… nya kami mengambil satu sha’jenis kurma ini dengan dua sha’ kurma lain dan dua sha’kurma ini dengan tiga sha’ kurma lain”. Maka Beliau : “Janganlah kamu berbuat seperti itu. Juallah dengan dirham kemudian belilah dengan dirham pula”. Dan : “Dan dengan timbangan seperti itu pula”. • HR Bukhari 2138, Hadits Shahih Bukhari 2138, Hadits Bukhari No. 2138)

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Bukankah Sang Pencipta Mahatahu segala ciptaan-Nya?
Dialah yang mengetahui hakikat & rincian segala sesuatu.
QS. Al-Mulk [67]: 14

Bila ditimpa bahaya ia berdoa dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tapi setelah Kami hilangkan bahaya itu, ia (kembali) lalui (jalan sesat) seolah tak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya
QS. Yunus [10]: 12

Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit & di bumi.
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
QS. Fatir [35]: 38

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka.
Dan Allah adalah Maha Kuasa.
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Mumtahanah [60]: 7

Podcast

Doa

Instagram