Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: 1 Hari 1 Hadits

HR. Bukhari: 2264 – Tentang Tolonglah Saudaramu

Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah ﷺ, jelas kami faham menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim? Beliau bersabda: Pegang tangannya (hentikan ia agar tidak berbuat zalim).

HR. Bukhari: 1163 – Tentang Mengiringi Jenazah

Nabi ﷺ memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara pula. Beliau memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizalimi, menunaikan sumpah, menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Dan beliau melarang kami dari (menggunakan) bejana terbuat dari perak, (memakai) cincin emas, (memakai) sutera, Dibaj dan Qashiy (sejenis sutera), serta Astabraq (sutera yang tebal).

HR. Bukhari: 6010 – Tentang Pencatatan Kebaikan Dan Kejahatan

Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan, selanjutnya Dia jelaskan, barangsiapa yang berniat melakukan suatu kebaikan lantas tidak jadi ia amalkan, Allah mencatat baginya satu kebaikan di sisi-Nya secara sempurna, dan jika ia berniat lantas ia amalkan, Allah mencatatnya di sisi-Nya sepuluh kebaikan hingga dilipatgandakan tujuh ratus kali hingga lipatganda yang tidak terbatas, sebaliknya barangsiapa yang berniat melakukan keburukan kemudian tidak jadi ia lakukan, Allah mencatat baginya satu kebaikan disisi-Nya secara sempurna, dan jika ia berniat melakukan keburukan dan jadi ia lakukan, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja.

HR. Bukhari: 2552 – Tentang Larangan Bersedekah Dengan Seluruh Harta

Aku berkata: Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya sebagian dari taubatku adalah aku berkehendak melepaskan diri dari seluruh hartaku sebagai sedekah di jalan Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Maka beliau bersabda: Simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu. Aku berkata lagi: Sesungguhnya aku menyimpan bagianku yang ada di tanah Khaibar.

HR. Bukhari: 1044 – Tentang Jama’ Shalat

Nabi ﷺ bila berangkat bepergian sebelum matahari condong, beliau mengakhirkan pelaksanaan shalat zuhur hingga waktu shalat ashar lalu menggabungkan (jama’) keduanya. Dan bila (berangkat) setelah matahari condong, beliau melaksanakan shalat zuhur terlebih dahulu kemudian berangkat.

HR. Bukhari: 6613 – Tentang Anjuran Untuk Tidak Meminta Jabatan

Wahai Abdurrahman ibn Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Sebab jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan dipikulkan tanggung jawab sepenuhnya, dan jika kamu diberi (jabatan) tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu bersumpah lantas kamu lihat yang lain adalah yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.

HR. Bukhari: 819 – Tentang Wanita Segera Pulang Setelah Shalat Di Masjid

Bahwa para wanita di zaman Rasulullah ﷺ jika mereka telah selesai dari shalat fardhu, maka mereka segera beranjak pergi sementara Rasulullah ﷺ dan kaum laki-laki yang shalat bersama beliau tetap diam di tempat sampai waktu yang Allah kehendaki. Kemudian jika Rasulullah ﷺ bangkit untuk pergi maka para laki-laki pun ikut bangkit

HR. Bukhari: 5839 – Tentang Tidur Rasulullah

Apabila Nabi ﷺ hendak tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipi, kemudian beliau mengucapkan: Ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya lah tempat kebangkitan.

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Di antara manusia ada yang menyembah Allah, jika ia peroleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, tapi jika ditimpa bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia & di akhirat.
Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata
QS. Al-Hajj [22]: 11

Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir.
Dan ampunilah kami ya Tuhan kami.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
QS. Al-Mumtahanah [60]: 5

Allah berfirman:
“Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezekikan kepadamu”.
Mereka tidak menganiaya Kami,
tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.
QS. Al-A’raf [7]: 160

Wahai orang-orang yang beriman,
jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa & kaum kerabatmu.
QS. An-Nisa’ [4]: 135

Podcast

Doa

Instagram