Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: 1 Hari 1 Hadits

HR. Bukhari: 3034 – Tentang Larangan Banyak Bertanya

Setan mendatangi salah seorang dari kalian seraya berkata: Siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu? Hingga akhirnya dia berkata: Lantas siapa yang menciptakan Tuhanmu? Bila sampai padanya yang demikian maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dan menghentikannya.

HR. Bukhari: 648 – Tentang Perintah Mengikuti Imam

Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, jika ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri. Jika ia ruku’ maka ruku’ lah kalian, jika ia mengangkat kepalanya maka angkatlah kepala kalian. Dan jika ia mengucapkan Sami’allahu liman hamidah, maka ucapkanlah: Rabbana walakal hamd. Dan jika ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk.

HR. Bukhari: 6629 – Tentang Stempel Rasulullah

Ketika Nabi ﷺ ingin mengirimkan surat kepada Romawi, mereka berkata: Sesungguhnya mereka tidak mau membaca surat kecuali yang berstempel, maka Nabi ﷺ membuat stempel dari perak, seolah-olah aku melihat kilauannya dan ukirannya bertuliskan Muhammad Rasulullah.

HR. Bukhari: 1285 – Tentang Pertanyaan Di Dalam Kubur

Sesungguhnya jika seorang hamba (jenazahnya) sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah pergi meninggalkannya dan dia dapat mendengar suara langkah alas kaki mereka, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang akan mendudukkannya kemudian mereka berkata: Apa yang dahulu kamu katakan tentang laki-laki ini, Muhammad ﷺ? Seorang mu’min akan menjawab: Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Maka dikatakan kepadanya: Lihatlah tempat dudukmu di neraka, Allah telah menggantikannya untukmu dengan tempat duduk di surga. Maka dia dapat melihat keduanya. Qatadah berkata: Dan disebutkan kepada kami bahwa dia (hamba mu’min itu) akan dilapangkan dalam kuburnya. Kemudian dia kembali melanjutkan hadis Anas, dia berkata : Sementara (jenazah) orang munafik dan kafir, akan dikatakan kepadanya: Apa yang dahulu kamu katakan tentang laki-laki ini? Maka dia akan menjawab: Aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan kepadanya: Kamu tidak mengetahui dan tidak mengikuti orang yang mengetahui. Kemudian dia dipukul dengan palu yang terbuat dari besi sehingga ia mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada di dekatnya kecuali jin dan manusia.

HR. Bukhari: 3157 – Tentang Nabi Adam Dan Nabi Musa

Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepadanya: Kamu adalah Adam yang dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Nabi Adam menjawabnya: Kamu adalah Musa yang telah Allah pilih dengan risalah-Nya dan dengan kalam-Nya lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan? Maka kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: Maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa (dalam perdebatan) dua kali.

HR. Bukhari: 1125 – Tentang Khusyu’ Dalam Shalat

Pada zaman Nabi ﷺ kami berbicara ketika sedang shalat, seorang diantara kami berbicara dengan temannya tentang kebutuhannya. Hingga turun ayat: Peliharalah seluruh shalat kalian, maka kami diperintahkan untuk diam.

HR. Bukhari: 1448 – Tentang Memperbanyak Bacaan Talbiyah

Labbaikallahumma labbaik. Labbaika laa syariika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal-mulk. Laa syariika lak. (Aku selalu memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku selalu memenuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat milik-Mu, begitu pula kerajaan. Tidak ada sekutu bagi-Mu).

HR. Bukhari: 205 – Tentang Mengantuk Dalam Shalat

Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat shalat, hendaklah ia tidur hingga hilang kantuknya. Sesungguhnya jika seorang dari kalian shalat dalam keadaan mengantuk, ia tidak sadar barangkali ia menyangka dirinya beristighfar, namun ternyata mencaci dirinya sendiri.

HR. Bukhari: 4630 – Tentang Bacaan Sebelum Tidur

Qulhuwallahu Ahad, dan Qul’audzu birabbil falaq, serta Qul’audzu birabbinnaas. Setelah itu, beliau mengusapkan (dengan kedua tangannya) pada anggota tubuh yang beliau bisa jangkau. Beliau memulainya dari kepala, wajah dan pada anggota tubuh bagian depannya. Beliau ulangi hal itu sebanyak tiga kali.

HR. Bukhari: 3146 – Tentang Nabi Musa Di Hari Kiamat

Semua manusia akan tak sadarkan diri pada hari kiamat, maka aku menjadi orang pertama yang sadarkan diri kembali, ternyata di hadapanku ada Musa as yang sedang berpegangan pada salah satu tiang dari tiang ‘Arsy. Aku tidak tahu apakah dia lebih dahulu sadar sebelum aku, atau dia termasuk orang yang dikecualikan dari hilangnya kesadaran (setelah ditiupnya sangkakala) dengan hilangnya kesadarannya di gunung Thur (saat Nabi Musa meminta untuk melihat Allah).

HR. Bukhari: 2578 – Tentang Jihad Dengan Harta

Seorang mu’min yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Mereka bertanya: Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab: Seorang mu’min yang tinggal di suatu jalan pada pegunungan, bertaqwa kepada Allah dan menjauhkan manusia dari kejahatannnya.

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Hai sekalian manusia,
makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan,
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
QS. Al-Baqarah [2]: 168

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma’ruf & mencegah dari yang munkar,
merekalah orang-orang yang beruntung.
QS. Ali ‘Imran [3]: 104

Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.
QS. Al-Qasas [28]: 24

Dan ia (Yahya a.s.) adalah orang bertakwa,
orang yang berbakti kepada orang tuanya,
bukan orang yang sombong lagi durhaka.
Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan & pada hari ia meninggal & pada hari ia dibangkitkan hidup kembali
QS. Maryam [19]: 13-15

Podcast

Doa

Instagram